Hüsam El-Hamalawy: Mısır'ın Uzun Devrim Yolu!

Mısır'da askeri yönetim seçilmiş meclisi feshetti. Ordu'nun Türkiye'deki askeri vesayet rejimini örnek aldığını söyleyen Devrimci Sosyalistler'in üyesi Hüsam El-Hamalawy, karşı-devrimin atağını değerlendirerek Mısır devriminin zorlu yolunu şöyle anlattı:

Mısır'da askeri yönetim seçilmiş meclisi feshetti. Devrimci Sosyalistler'in üyesi Hüsam El-Hamalawy, karşı-devrimin atağını değerlendirerek Mısır devriminin zorlu yolunu şöyle anlattı:

1
Haziran 2012'de bir darbeden bahsetmek Mübarek'in devrilmesinden bu yana Mısır'ın bir sivil hükümet tarafından yönetildiğini düşünmektir ki bu tamamen saçmadır. Darbe, aşağı yukarı devrimcilerin Mübarek'i devirmeyi başardıkları ve onun yerine seçilmiş ordu generallerinin geçtiği 11 Şubat 2011'en beri iş başında.

2
"Geçiş sürecinin" başından beri askeri cunta her şeyi kontrol ediyor ve elindeki bütün anayasal, yasal, politik silahlarla süreci biçimlendiriyor ve "yumuşak güçler" işe yaramadığında silah kullanmaktan çekinmiyor.

3
Askeri cunta, politik alandaki bütün güçler içinde iktidarı sivil bir hükümete devretmeyi en çok isteyen güç. Geçtiğimiz hafta ve bu yazı yazıldığı sırada askeri araçlar sokaklarda dolaşıyor ve halkı seçimlerin ikinci turunda oy vermeye çağıran bildiriler dağıtıyor. Benzer bir propaganda dolaylı ve açık bir biçimde devlet televizyon kanalında da yapılıyor. Cunta pozisyonu, ayrıcalıkları, ekonomi üzerindeki kontrolü ve karar verme yetkileri anayasada devam ederek barakalarına çekilmek istiyor. Kısacası eski 'Türk modelini" hayal ediyorlar.

4
Hiçbir devrim 18 günde ya da 18 ayda tamamlanamaz. Eğer rejime karşı yıllarca sürecek bir savaş içinde olduğumuzda anlaşıyorsak neden herkes aniden panikledi ve her şeyin bittiğini söylemeye başladı. Hiç kimse devimin bir tek doğrusal eğri olduğunu düşünen var mıydı? Karşı-devrimin saldırı içinde olduğu felaket bir dönemden geçtiğimiz kesin. Ancak hiçbir biçimde devrimin bittiğini düşünmemeliyiz. Geçtiğimiz bir, 1,5 yılda kaç kere "her şeyin bittiğini, devrimin yenildiğini" duyduk ve her defasında cuntayı geri adım atmaya zorlayan sokak gösterilerinde, işgallerde ve işçi grevlerinde yeni bir canlanma gördük.

5
Bu devrimin hala bir önderliği yok çünkü var olan politik grupların tabanda yönlendirebilecekleri yeterli destekleri yok. Bu arada herhangi bir politik grubun Yüksek Askeri Konsey ile sokak gösterilerini ve grevleri söndürecek bir anlaşma yapma çabaları da boşuna.

6
Rejimi yıkmakta ki en önemli etken olan işçi grevleri de doğrusal bir eğri oluşturmuyor. Sokak gösterileri gibi işçi grevleri de dağılıyor ve yeniden başlıyor. Ama bir olgu hep duruyor; Grev dalgası bitme işareti vermeden süreklilik içindeki altıncı yılına girdi. Çünkü grevlerin başlamasına neden olan yapısal sorunlar ortada duruyor ve yeni-liberal rejim yerinde durduğu sürece hiçbir başkan adayı ya da peygamber bu sorunları çözemez..

7
İşçi grevleri birleşik bir liderliğe sahip olmamasına rağmen sürekli olarak ordu ile doğrudan çatıştı. Militarizm karşıtı duyguları ve sloganları kendi bölgelerindeki grevlere ve eylemlere destek olmayan, bazen grevleri durdurmaya çalışan Müslüman Kardeşler ve Selefilerle de çatıştı.

8
İslami hareket kendi içinde birçok çelişkilere ve ayrılıklara sahip. Artık dağıtılmış olan parlamentodaki iç karartıcı performans, geçtiğimiz sene cunta ile yapılan işbirliği ve kısa ömürlü batık parlamentoda hiçbir ülke çapında kazanım elde edilmemiş olması, bu gruplardaki yoksulların ve gençlerin hayal kırıklığına uğramalarına neden olurken bu hayal kırıklığının artma potansiyeli var.

9
Önümüzde zorlu aylar olduğunu düşünmek için yeterli nedenimiz var. Kapatılan (ama tam anlamı ile değil) Ulusal Demokratik Parti, Şefik için bütün ağırlığını koydu ve parti üyeleri bir yıldır gözlerden uzak durduktan sonra şimdi açığa çıkmaya başladılar. Mübarek'in güvenlikten sorumlu liderleri beraat ediyor ve her gün daha çok sayıda polisin göstericileri öldürme suçlamalarından beraat ettiklerini duyuyoruz. Olağanüstü Hal Yasası kalkmış olmasına rağmen Adalet Bakanlığı, askeri polise ve gizli polise sivilleri tutuklama yetkisi verdi. Ortada bir parlamentonun ve anayasanın olmadığı ortamda başkan Şefik'in demokrasi aktivistlerine, muhalefet gruplarına ve devrimcilere karşı Yüksek Askeri Konsey'in tam desteği ile temizlik hareketine girişmesini bekleyebiliriz.

10
Bu gelecek baskı dalgası devrimi bitiremeyecek. Gene, tozun yatışması seneler alacak. Devrimci kamp mücadele edebilmek için çok gerekli olan işçi ve gençlik hareketlerinin en ileri kesimlerinin ulusal ölçekte bir örgütüne sahip değil ve farklı devrimci hareketler arasında başkentte ve taşra illerinde koordinasyonu sağlayacak bir birleşik cephe yok. Ve karşı-devrimin tam gaz ilerlediği bir dönemde böyle bir örgütlenmeye ihtiyaç çok daha acil. (marksist.org)
KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y