ÇHD Bursa Şubesi Renault Fabrikası Olayındaki İşçi Emekçi Düşmanlarını Kınadı!


Çağdaş Hukukçular Derneği

Bursa Renaullt fabrikasında saldırıya uğrayan Bursa Şube üyesi Av. Atakan Arar ile ilgili ve Bursa'da yaşanan sendikal olaylara ilişkin olarak Ulu çarşı'da bulunan ÇHD irtibat bürosunda yapılan basın açıklamasında saldırı teşhir edildi. Bursa Barosu Başkanı Av. Ekrem DEMİRÖZ de açıklamaya katılarak destek verdi.BASINA VE KAMUOYUNA


Emek ve sanayi kendi Bursa’da metal işkolunda toplu sözleşme dönemi görüşmeleri başlamış ve bir sendikanın örgütlü olduğu Renault fabrikasında sözleşme taslağı ilan edilmiştir. Bu taslağa Renault emekçileri itiraz etmiş ve sendikalarını protesto ederek eyleme geçmişlerdir. Bu kapsamda 12 Kasım pazartesi günü işçiler tepkilerini ve taleplerini dile getirmişlerdir. Bursa kamuoyuna gerekli şekilde seslerini duyuramadıklarını düşündüğümüz Renault emekçilerine metal işkolundaki diğer işyerlerinde çalışan işçiler destek çıkmış ve Renault fabrikasına gelmişlerdir. Burada birtakım işçi ve emek düşmanları tarafından DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçilere , işçilerle dayanışmaya gelen diğer kurum temsilcilerine taşlı sopalı saldırılar yapılmış ve bazı işçiler ağır yaralanmıştır.Sendikal taleplerini dile getiren 20 kadar Renault işçisi de işten çıkarılmıştır.Bu eylemler sırasında işyerinde bulunan müvekkilleriyle görüşmek için Renault fabrikasına giden meslektaşımız ve Derneğimiz üyesi Avukat Atakan Arar, işçi ve emek düşmanı karanlık güçlerin saldırısına uğramıştır. Son dönemlerde savunmaya yapılan saldırılar ve mesleğe yönelik baskılar iyice artmıştır. Bu kapsamda savunma mesleğini icra eden ve yargının en saygın konumunda olması gereken avukatlar ne yazık ki saldırılara uğramakta ve bu saldırılara karşı yeterli önlemler alınamamaktadır. Şiddeti kanıksamış ve adeta bir yaşam biçimi haline getirmiş Türkiye toplumunun genelindeki diğer şiddet türleriyle birlikte ele alınması gereken savunmaya yönelik saldırıları kınıyor ve yetkilileri göreve çağırıyoruz. Meslektaşımız Av.Atakan Arar’a saldırıda bulunanların yargı önüne çıkarılarak cezalandırılması için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuyoruz.

Bugün emeğin Avrupası’nda, İtalya’da, Portekiz’de, İspanya’da, Yunanistan’da genel grevlerin yapılacak olması ve bu grevlere Fransa’daki, İngiltere’deki, Almanya’daki, Hollanda’daki emek örgütlerinin, sendikaların, siyasal partilerin ve diğer tüm emekçilerin dayanışma grevleriyle destek çıkmasının da ayrı bir anlamı vardır. Kapitalizmin büyük krizinde faturayı ve ağır yükü yoksul halk kitlelerine, işçilere, emekçilere, işsizlere çıkartmaya çalışan kapitalistlere karşı Avrupalı emekçiler ve işçi sınıfı büyük bir direniş göstermekte ve dayanışmaktadır. Ülkemizde ise bazı sendika ağalarının bu süreci kendilerine çıkar ve rant kapısı olarak görmesini ise ayrıca kınıyoruz. Metal işkolundaki ve diğer işkollarındaki işçi sınıfına bu ağır mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu bildiriyoruz.


ÇHD BURSA ŞUBE BAŞKANI

Av.Aslı EVKE YETKİNKızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y