Eğitim-Sen: Denizli´de Gözaltına Alınan Öğrenciler Derhal Bırakılmalıdır

Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulunun `Denizli'de Açlık Grevine Dikkat Çekmek İsteyen ve Gözaltına Alınan Öğrenciler Derhal Serbest Bırakılmalıdır!` başlıklı açıklama metnidir.

Açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen ve bu amaçla barışçıl, demokratik eylemler gerçekleştirenler yurdun dört bir yanında polis şiddetine maruz kalıyor. Demokrasinin, özgür düşüncenin ve eleştirel yaklaşımların en yoğun olarak kendisini var etmesi gereken üniversitelerimizde ise biber gazlarının yoğunluğu yükseliyor.


Hatırlanacağı üzere ODTÜ‘de polis, demokratik haklarını kullanan öğrencilere karşı şiddet araçlarını fütursuzca kullanmış ve adeta olağanüstü hal yaratmıştı. Son olarak ise dün, Denizli Pamukkale Üniversitesi‘nde demokratik ve barışçıl yürüyüşle açlık grevlerine dikkat çekmek isteyen öğrencilere polis ve üniversitenin özel güvenlik görevlileri saldırmış, 100‘ün üzerinde öğrenci de ellerinden kelepçelenerek gözaltına alınmıştır. Öğrencilerin serbest bırakılması için gerçekleştirilecek basın açıklamasını engellemek amacıyla da polis, bu saatlerde adeta kent merkezini işgal etmiştir.

Bilinmelidir ki yaşananlar, Başbakan‘ın açlık grevleri karşısındaki körlüğünü toplumsallaştırma çabasının bir ürünüdür. Bu çaba, önüne çıkan her türlü eleştirel ve muhalif tavrı sindirme ve yok etme amacıyla giderek artan bir dozla hayatlarımızı çepeçevre sarmıştır. Artık, Bakanları spor salonunda protesto etmekten, ifade özgürlüğünü kullanmaya kadar en temel muhalefet yöntemleri dahi bizzat Başbakan tarafından terörize edilmekte, muhalif her ses susturulmak istenmektedir.

Başbakan‘ın "açlık grevinde kimse yok" açıklamalarını, kendi bakanları yalanlamaktayken, bu konuyla ilgili toplumsal ve insani sorumluluğunu yerine getirenlere uygulanan şiddet, AKP‘nin otoriterliğinin aldığı boyutu da göstermektedir. 53 gündür açlık grevinde olan binlerce siyasi tutuklunun içine itildiği durum, sadece belli bir siyasi görüşten olan kişileri değil, hak ve eşitlikten yana olan aydınları, yazarları, sendikacıları, insan hakları savunucularını kısaca yaşanacak olumsuz gelişmelerden kaygı duyan herkesi yakından ilgilendirmektedir. Açlık grevlerinin hiçbir can kaybı yaşanmadan sonlandırılabilmesi için en temel demokratik yöntemleri kullananları hedefine alan polis şiddetinin ise sorunları, çözmekten ziyade şiddetin kör döngüsünün içine hapsettiğine şüphe yoktur.

Bu nedenledir ki Eğitim Sen olarak, açlık grevleri sonucunda ölümler yaşanmasına asla izin verilmemesi açısından herkesi duyarlı davranmaya çağırıyor, demokratik ve barışçıl eylemleri nedeniyle gözaltında tutulan öğrencilerin, derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y