Özel Yargılama Değil Adil Yargılama İstiyoruz


Özel yargılama değil adil yargılama istiyoruz
Diyarbakır’da 6 kurum tarafından organize edilen 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası, çeşitli etkinliklerle 4. gününde de devam ediyor. Hafta etkinlikleri kapsamında adliye binası önünde ‘Adil yargılanma hakkı’ ile ilgili yaşanan ihlallere dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
Diyarbakır’da İHD, MAZLUMDER, TİHV, Diyarbakır Barosu, Diyarbakır Tabip Odası ve STGM tarafından organize edilen 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası etkinlikleri bugün de, adliye binası önünde, yargısal süreçlerde açığa çıkan adil yargılanma hakkı ile ilgili ihlallere dikkat çekmek amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 

‘Özel yargılama değil adil yargılama istiyoruz’ denilerek başlanan açıklamayı okuyan Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Nahit Eren “ Özel yargılama usullerine ilişkin yapılan CMK’nın 250 ve devam maddeleri TMK’ya taşınarak ‘reform’ adıyla kamuoyuna sunulmuştur. Reform olarak sunulan bu değişiklik ile yargı, yürütmeye daha fazla bağımlı hale getirilerek, muhalif olana özel yargılama usulu pekiştirilmiştir. Unutmayalım ki hükümeti, bu değişikliği yapmaya yöneltenetkenin, özel yetkili savcıların ve mahkemelerin kendi siyasal kararlarının soruşturmaya başlamış olmasıydı” dedi. 

Özel Yetkili Mahkemelerin, daha önce kurulan İstiklal, sıkı yönetim ve Devlet güvenlik mahkemelerinden farksız olduğunu vurgulayan Eren “ Bizler, özel yetkili mahkemelerin, adil yargılanma ilkesinin yaşama geçirilmesi önündeki en büyük engel olduğunu düşünmekteyiz. Adil yargılanma ilkesinin yaşama geçirilmesi, bunun sonucu olarak kişi güvenliği ve toplumsal barışın sağlanması için yargının bağımsızlığının yanı sıra tarafsızlığı da kaçınılmazdır. Yargı, adaletin gerçekleşmesi yoluyla toplumsal barışın sağlanmasında görevini yerine getirmezse, toplumda adalet inancı sarsılır ve toplum kendini güvensiz ve güçsüz hisseder” dedi. 

3. yargı paketi adıyla anılan yargı reformunun, Özel yetkili mahkemelerin yargısal süreçlerde beraberinde ihlalleri açığa çıkardığına vurgu yapılan açıklamanın devamında Eren “Özel yetkili mahkemelerin varlığından kaynaklı yargılama usulunu getirdiği uygulamalar adil yargılama hakkını açıkça sınırlamaktadır. Özellikle uygulamada sıklıkla karşılaşılan ve ceza muhakemesi kanununun 153 maddesinde düzenlenen gizlilik kararı tamamen şüphelinin ve müdafisinin karşı düzenlenmiştir.gizlilik kararı çerçevesinde soruşturma kapsamında mahkemeye çıkan şüpheli ve müdafisi dosyadan bi haber ve suç istinadini bile tam olarak bilmeden savunma yapmak durumunda bırakılıyor. Oysa çağdaş ceza muhakemesi hukukunda soruşturmanın şüphelinin haklarını için kullanılan bir yöntemdir. Yine özel yetkili mahkemelerin de sıklıkla başvurulan ve hükme esas alınan gizli tanıklık kurumu, ceza hukukunun temel prensiplerinden silahların eşitliği ilkesine ve adil yargılanma hakkını tamamen ortadan kaldıran bir uygulamadır” dedi.
Açığa çıkan yargısal ihlallerin sona erdirilmesini sağlayacak yasal değişikliklerin olması gerektiği önerisinde bulunan Eren “Bütün bu uygulamalarıyla adil yargılanma önünde büyük engel teşkil eden ve hala devam eden CMK’nın 250. maddesi kapsamında özel yetkili mahkemelerin yargılamalarına son verilmesi, TMK’nın 10. Maddesi kapsamında kurulan mahkemelerin kaldırılması gerekli yasal düzenlemelerin gerektiğini bir kez daha vurgular, geçmişle yüzleşme adaletin gerçekleşmesi ve toplumsal hakikatin sağlanması için de tarafsız yargıya ihtiyacımız olduğunu belirtiyoruz” dedi.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y