Baran Tursun Vakfı ve Mazlumder Dikkat Polis Geliyor Kampanyasını Açıkladı

DİKKAT POLİS GELİYOR’ KAMPANYASI

KAMPANYANIN AMACI :

2007 yılında, Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda (PVSK) yapılan değişiklikten sonra polisin; kötü muamele, adam öldürme ve hatta kameraların önünde pervasızca adam öldürme ve şiddet uygulama gücü her gün artarak devam etmektedir. Türkiye de Polis şiddeti olağanlaşmıştır. Dolayısıyla polislerin, olağanlaşan şiddete tereddüt göstermeden başvurmaları sonucunda, yaşama hakkı ihlallerinde önemli artışlar meydana gelmiştir.

Birkaç yıl içinde, 28’i karakollarda olmak üzere, 128 kişinin ölümünden polis sorumlu tutulmuştur. Dolayısıyla polis yaşama hakkını sürekli ihlal etmiştir. Polisin bu ihlalleri: “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldürmesinden tutun, gözaltında ki ölümlere kadar çok geniş bir yelpazede kendini göstermektedir. Öldürme fiili, polisin adeta olağan görevleri arasına girmiştir.

MAZLUMDER ve BARAN TURSUN VAKFI; yetkisini PVSK’dan alan polis şiddetinin vahim sonuçlarının, dolayısıyla polis şiddeti, işkence ve yaşam hakkı ihlallerinin önüne geçmek için “DİKKAT POLİS GELİYOR” adlı 4 aylık sürecek bir kampanya düzenlemişlerdir.

4 aylık kampanya sürecimizi bu gün İzmir’de Baran Tursun Vakfında ve Ankara’da Mazlumder genel merkezinde eş zamanlı olmak üzere, huzurunuzda bu süreci başlatmış bulunmaktayız.

Bu kampanyanın süresi 4 ay olup, kampanya çerçevesinde; Polisin adam öldürme fiilini, şiddet uygulamasını, kötü muamelesini kamuoyunda tartışılır hale getirmeyi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda; kısa vadede PVSK da değişiklik yapılması sonucunda, polisin silah kullanma yetkisinin sınırlandırılması, uzun vadede ise, PVSK’nın 16.maddesinin tamamen kaldırılarak, NEFSİ MÜDAFAA söz konusu olmadığı sürece polisin silah kullanmamasını amaçlanmıştır.

KAMPANYANIN AŞAMALARI :

Organizasyon:

-Kampanyayı Türkiye genelinde yaygınlaştırılmak suretiyle, MAZLUMDER VE BARAN TURSUN VAKFI Koordinatörlüğünde organize edilecek ve yürütülecek.

-PVSK kapsamında mağdur olanlar ve polis cinayetine kurban giden kişilerin yakınları ile,

-Akademisyen, Yazar, Sanatçı ve yaşama hakkına duyarlı toplumda tanınan şahsiyetler ile,

-PVSK Kapsamında mağdur olan polis aileleri ile, bu kampanya yürütülecektir.(Sabah polis olarak evden çıkan babamız, akşam katil olarak cezaevine atıldı)

KAMPANYA SÜRECİNDE GÖRÜŞÜLECEK ÖZEL VE TÜZEL KİŞİLER

TBMM/Siyasi Partiler:

Kampanya yürütücüleri: TMMM’de grubu bulunan siyasi partilerin liderleriyle veya grup başkan vekilleriyle görüşme talebinde bulunup, PVSK’nın vahim sonuçlarının anlatıldığı rapor sunulacak ve PVSK’nın değiştirilmesine dair talebimiz iletilecek.

TBMM İnsan hakları inceleme komisyonuyla görüşüp, failin polis olduğu ölüm olayları ve karakollarda ki ölümler ile ilgili inceleme başlatmalarına dair talebimiz iletilecek.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanının beyanıyla “Ölüm olayları, orantısız güc, polisin ve Bakanlığımızın imajını olumsuz yönde etkilemektedir”, ilgilisi olmasından ötürü, İçişleri Bakanıyla görüşme sağlanacak, polis şiddetini ve failin polis olduğu ölüm olayları ile ilgili hazırlanan raporumuz sunulacak.

Milletvekilleri:

-2007 yılında Polis Vazife ve Selahiyet Kanununda yapılan değişikliğe EVET diyen Parti ve Milletvekilleriyle görüşüp;

Ve diyeceğiz ki: Değişikliğine evet dediğiniz PVSK’dan yetkisini alan polis, birkaç yıl içinde 128 kişinin ölümüne sebep olmuştur. Yargılanan polislerin hemen hemen tümü “Ben görevimi yaptım” demektedirler. Yargılama sonunda, beraat veya erteli sembolik cezalarla dosyalar kapatıldığına bakılırsa, SİZLER GERÇEKTEN POLİSE ÖLDÜRME YETKİSİN Mİ VERDİNİZ? Neden öldürme yetkisini verdiniz, vicdanınız rahat mı? Diyeceğiz.

Ayrıca; ’PVSK’nın değiştirilmesi için daha kaç kişinin polis tarafından öldürülmesini bekleyeceksiniz’ şeklinde nazik eleştirilerimizi dile getirdikten sonra; PVSK’nın değiştirilmesi yönünde hazırlanan tasarımıza destek vermeleri yönünde sayın vekillerimizi etkin bir şekilde ikna etmeye çalışacağız

Sendikalar, Odalar, Birlikler ve Barolar:

Yunanistan örneği: Atina’da 15 yaşındaki A. Andreas Grigoropulos adlı bir gencin polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmesinin ardından Yunanistan’ın pek çok kentinde başlayan protesto gösterileri, şiddet uygulayan polisi bin pişman etti. Yaşama hakkına ve hak ihlallerine karşı duyarlı olan Yunanistan işçi sendikaları genel grev yaptı.

Atina polis sendikası bildiri yayınladı:”Polisin görevi adam öldürmek değil, adam yaşatmaktır” dedi. Tüm bunlar 10 yılda, bir gencin polis tarafından öldürmesinden dolayı olmuştur.

Türkiye örneği: Türkiye’de hemen hemen her gün, ya bir gencin vurularak öldürüldüğünü veya polis karakollarında uygulanan şiddet ve kötü muamelenin haberlerini okumaktayız.

Polis şiddetinin vardığı boyut, hükümetin sessizliği, yasaların sunduğu imtiyazlar, yargının hoşgörüsü gibi etkenler, polis şiddetini artırdıkça artırdı. Kendi maaşlarının azlığı veya çokluğu dışında, toplum yararına polis şiddetine karşı dik duran bir sendika, bir baro bir Birlik gördünüz mü?

Yıllardır polis kurşunlarına hedef olan, ölen, sakat kalan insanların feryatları Türkiye’de yankılanmaktadır. İnsanlar polisten kaçar duruma gelmiş, zor duruma düşen vatandaşın:”Polis imdat” şeklinde polisten yardım beklerken, son yıllarda bu;”imdat, beni polisten kurtarın” şekline ki feryada dönüşmüştür. Polis mağdurlarının bu feryadını duyan bir sendikayı gördünüz mü?

Türkiye işçi sendikalarına, kendi maaşlarının artışı veya eksilişi dışında, Yunanistan işçi sendikaları gibi, toplum yararına ne zaman genel grev yapacaklarına dair nazik eleştirilerimizi dile getirdikten sonra, polis şiddetine karşı oluşturduğumuz etkin direnme platformlarımızda yer almalarını sağlayacağız.

Medya:

Kampanya süresince, tüm basın yayın organları, yerel ve ulusal bazda yayın yapan televizyon, gazete ve haber ajansları ziyaret edilecek, PVSK’nın vahim sonuçlarını anlatacağız ve desteklerinin sağlanmasını temin edilmeye çalışılacak.

Platformlar oluşturulacak:

Kampanya süresi boyunca kendisi ya da yakını polis şiddetine maruz kalan kişilerin deneyimlerinin anlatılacağı platformlar oluşturulacak.

Bu platformlarda; “Hatıranı Aktar, Hayat Kurtar!“ sloganı kullanılarak, toplumun tanıdığı ve güvendiği isimlerin ağzından çağrıda bulunarak, insanlardan işkence, kötü, muamele ve tanık olduğu ölümleri anlatmaları istenecek.

Bu anlatılan hikâyeler, hazırladığımız web sayfası veya blokta POLİSİYE Hatıralar! Başlığıyla ayrıca yayımlanacak.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

MAZLUMDER                                                BARAN TURSUN Vakfı

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y