ÇHD Bursa Olağan Genel Kurulunu Yaptı

Çağdaş Hukukçular Derneği Bursa Şubesi olağan genel Kurulu 6 Ocak 2013 günü Beşevler ÇHD Lokalinde yapıldı.
DİSK, TMMOB, ÖDP, EMEP, TKP, CHP, HALKEVLERİ, TMMOB, ÇGD ,DERSİMLİLER DERNEĞİ , DOĞADER ,ÖVDER, Mudanya Halk meclisi temsilcileri de Konuşma yaparak hukuk ve adalet mücadelesinin önemine değindiler.
Sendika, parti ve kitle örgütlerinin temsicileri de konuşma yaptıkları genel kurul oy sayımı ile sona erdi.
2013 yılının emek, demokrasi, özgürlük mücadalesinde kazanımlar getirmesi çağrısı yapıldı.
Yoğun katılımın olduğu ÇHD Genel Kurulunda Bursa Baro Başkanı Av. Ekrem Demiröz'de katılarak konuşma yaptı, oy kullandı.ÇHD Bursa Şube başkanı Av. Aslı EVKE YETKİN bir kez daha güven tazelemiş oldu. ÇHD Bursa Şube Başkanlığı'na Av. ASLI EVKE YETKİN'in yeniden seçildiği seçimlerde yönetim aşağıdaki sekilde seçildi.


Av. ASLI EVKE YETKİN - Başkan
Av.HAKKI SAVUNUR SOĞANCI
Av.SERKAN SILACI
Av.AKAN DEMİR
Av.HİDAYET TÜZEN
Av.ATAKAN ARAR
Av.HALİL AĞIRGÖL

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ

Açılış konuşması

12 Aralık 2010 tarihinde yapılan genel kurul sonucu oluşan yönetimimiz , derneğimizin ilkeleri ve tüzüğü doğrultusunda ‘Hukukun, insanlığın binlerce yıllık tarihsel kazanımlar ışığında geliştirilmesi, insanın özgürleştirilmesi ve demokratiklik temeline dayalı, toplum bilinci ile güvence altına alınmış bir hukuk sisteminin kurulması, başta yaşam hakkı olmak üzere temel haklara ve insanlık onuruna yönelik her türlü saldırının önlenmesi için çalışma yapmayı ‘ hedef alarak katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışını benimseyerek çalışmalarına başlamıştır.
 

Kurulduğu günden bu yana her durum ve zamanda hukukun üstün kılınması, temel hak ve özgürlüklerinin korunması için hiçbir güçten yılmadan mücadele eden aydın, demokrat, ilerici hukukçulardan oluşan Derneğimiz; yargının iktidara tamamen bağımlı kılındığı, Avukatlık mesleğine, savunmaya, adil yargılanma hakkı ve bağımsız yargıya yönelik saldırılarının arttığı, hak, hukuk, adalet, temel haklar ve özgürlükler ile emeğe, sol değerlere ve cumhuriyet kazanımlarına karşı gerici, işbirlikçi, bir kuşatmanın yaşandığı, iktidarın işçilere emekçilere, öğrencilere, gazetecilere, aydınlara, köylülere, çevrecilere, kısacası hak talebinde bulunanlara ve toplumun muhalif diğer tüm kesimlerine yönelik saldırılarını artırdığı, özel yetkili mahkemeler eliyle hukuksuz bir şekilde uzun tutukluluk süreleriyle yargıladığı, neoliberal politikalarla halkımızın ve emekçilerin, sosyal güvenlik, eğitim ve sağlık ve çalışma güvencelerinin gasbedildiği, Ülkemizin Emperyalistlerin çıkarları doğrultusunda Savaşın eşiğine getirildiği , bu süreçte de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışmıştır.

Bu bağlamda Derneğimiz gerek mesleki gerekse de ülke gündemine ilişkin bir çok konuda derneğimizin ilkeleri doğrultusunda emekten ve demokrasiden yana demokratik kitle örgütleriyle işbirliği geliştirilmiş, ulusal ve yerel düzeyde toplumsal ve güncel olaylarda aktif olarak yer alınmış, bir çok toplumsal olayda ve hukuki konuda yapılan basın açıklaması, panel, konferans, gibi eylemliliklerle kamuoyu oluşturulmaya çalışılmış, temel hak ve özgürlükleri saldırıya uğrayanlara hukuki destek sağlanmış, derneğimiz daha aktif ve etkin bir kimliğe kavuşturulmuştur.

Yönetimimiz iki yıllık çalışma dönemi içinde, üye ilişkilerinin geliştirilmesi, dernek yönetimine katılımın artırılması için yönetim kurulu toplantılarını tüm üyelerimize açık hale getirerek demokratik ve katılımcı bir yöntem benimsemiş, dernek üyeleri arasında dayanışmanın sağlanması ve iletişimin artırılması için güncel, siyasi, hukuki, mesleki, sosyal ve kültürel konularda panel, söyleşi, kültür ve sanat etkinlikleri gibi bir çok aktivitede bulunulmuştur .

Mesleğimize yönelik saldırıların arttığı, Meslekte yaşanan dönüşüm ile mesleğimizin kamusal niteliğinin ortadan kaldırılarak piyasalaştırılmaya çalıştırıldığı, meslektaşlarımızın mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarla boğuştuğu, bağlı çalışan meslektaşlarımızın güvencesiz, düşük ücretlerle çalıştırıldığı bu dönemde, meslektaşlarımızın yaşadığı mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının, ülkemizin ve yurttaşlarımızın sosyal ekonomik ve siyasi sorunlarından ayrı ele alınamayacağı bilinci ile derneğimizin, meslektaşlarımızın bu sorunlarına yönelik çalışmalarımızı arttırmak gerektiği düşüncesindeyiz.

Derneğimiz, gelinen süreçte önümüzdeki dönemlerde de çağdaş, ilerici, sol değerlere bağlı emekten yana kimliğiyle daha aktif ve daha güçlü olmak durumundadır. Derneğimizin Bunun için üyelerimizin dernek faaliyetlerine katılımın artırılması özellikle genç meslektaşlarımız için derneğimizin çekim merkezi haline getirilmesi, yeni üye kaydı yapılması, dernek yönetimi ile eşgüdümlü çalışacak komisyonların kurulması, meslektaşlarımızın sosyal ve ekonomik sorunlarına ilişkin kurulacak komisyonlar aracılığıyla çalışmalar yapılması, Yayın Komisyonu aracılığıyla basıma hazır hale getirilen dergimizin önümüzdeki dönemlerde de düzenli olarak çıkarılması, dernek faaliyetlerinden üyelerimizin haberdar olması sağlanması dolayısıyla Derneğimizin daha katılımcı ve etkin bir hale getirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.

Gerek, bizler Meslekte yaşanan dönüşüm ile mesleğimizin kamusal niteliğinin ortadan kaldırılarak piyasalaştırılmaya çalışılmasına karşı duran, meslektaşlarımızın yaşadığı mesleki, ekonomik ve sosyal sorunlarının , ülkemizin ve yurttaşlarımızın sosyal ekonomik ve siyasi sorunlarından ayrı ele alınamayacağının bilincinde olan hukukçular olarak, üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.

Bizler çağdaş, ilerici, demokrat hukukçular olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Çağdaş Hukukçular Derneği Kimsenin kuşkusu olmasın ki hukuk, adalet, özgürlük mücadelesinde mücadelesini her zaman sürdürecektir.

06.01.2013

Saygılarımla
Av. Aslı EVKE YETKİN


 KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y