Zonguldak Ne Kaza Ne de Kader İş Cinayeti

Zonguldak Kozlu'da meydana gelen ve taşeron şirkete bağlı çalışan 8 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasına yönelik tepkiler sürüyor. Sendikalar, meslek odaları ve siyasi partiler basın açıklamalarıyla iş cinayetlerine tepki gösteriyor.

Adana'da DİSK Bölge binası önünde bir araya gelen DİSK, KESK, TMMOB, Adana Tabip Odası, PSAKD, Anadolu-Der, İHD, CHP, HDK, ÖDP, TKP, Halkevleri ve Devrimci Hareket üyeleri adına basın açıklamasını okuyan DİSK Bölge Temsilcisi Kemal Aslan, yaşanan iş cinayetlerini kaza veya takdiri ilahi olarak görenlerin gerçeği gizleme çabasında olduğunu söyledi. Ülkenin birçok yerinde iş cinayetlerinin yaşandığını dile getiren Aslan, AKP Hükümetinin ise patronlarla el ele vererek ölümleri olağan göstermeye çalıştığını vurguladı. 10 yıllık AKP Hükümeti döneminde 10 binin üzerende işçinin iş cinayetlerine kurban gittiğini ifade eden Aslan, Türkiye’nin ölümlü iş kazalarında ilk sırada yer aldığını aktardı. Katliamlara dönüşen iş cinayetlerinin durdurulmasının AKP’nin acil görevi olduğunun altını çizen Aslan, tüm emek ve meslek örgütlerini bu davanın takipçisi olmaya çağırdı.

Aslan’ın ardından kısa bir konuşma yapan TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. İsmail Bulca, AKP Hükümetinin çıkardığı yasaların ölümleri durdurmadığını dile getirdi. İşçi sağlığı ve güvenliği konuları ile meslek örgütlerinin ilgilenmesi gerektiğini söyleyen Bulca, Kozlu’da yaşananların takipçisi olacaklarını belirtti.

ÖZELLEŞTİRME VE TAŞERONLAŞTIRMA ÖLÜM DEMEK

Odalar ve sendikalar Kozlu’da 8 madencinin ölümüne neden olan facia için yaptıkları açıklamalarda bir kez daha ölümlerin kaza da, kader de olmadığını vurguladı. Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamada, facianın ani metan gazı püskürmesi sonucu boğulma ve akabinde galeride meydana gelen göçük nedeniyle meydana geldiği kaydedildi. Aynı kömür işletmesinde 3 Mart 1992 yılında meydana gelen grizu patlamasında 263 madencinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, kazaların madencilik alanındaki yanlış politikalar sonucu olduğu ifade edildi. Açıklamada, bu politikaların 30 yıldır sürdüğü ve madenciliğin taşeronların hakim olduğu bir sektör haline geldiği vurgulandı. 8 madencinin ölümüne neden olan Star Madenciliğin de sektörde deneyimi olmadığı ve taşeron firma olduğu belirtilen açıklamada, “denetimsiz, kuralsız, sendikasız, maksimum üretim ve kâr hırsı odaklı, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden uzak, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı özelleştirilmiş veya taşeronlaştırılmış madenciliğin ölümlere davetiye çıkardığı acı bir şekilde maalesef yeniden yaşanarak görülmüştür” denildi.

HARB İŞ: İŞ CİNAYETLERİ FACİAYA DÖNÜŞTÜ

Türk Harb İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada da, ihmal ve tedbirsizliğin neden olduğu ve işçilerin ölümüne neden olan kazaların artık faciaya dönüştüğü kaydedildi. Harb İş Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun açıklamasında çalışanların işsizlik veya can güvenliği olmadan çalışmak arasında seçim yapmaya zorlandığının altı çizildi.

Maden Mühendisleri Odası ise yarın düzenleyeceği basın toplantısında hem hükümetin politikalarına, hem de madenlerde yaşanan işçi cinayetlerinin geldiği boyuta dikkat çekecek.

TÜMTİS: SORUMLU HÜKÜMET

TÜMTİS tarafından yapılan yazılı açıklama ile TTK Kozlu’da yaşanan iş cinayetinden hükümetin sorumlu olduğu söylendi. Kâr hırsıyla hareket eden ve işçi sağlığını hiçe sayan taşeron uygulamasının can almaya devam ettiği belirtilen açıklamada “Kozlu’da taşeron şirket adına yaşamını yitiren maden işçilerinin, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığı ortam ve şartlarda çalıştırıldıkları bu kaza ile bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kaza sonrasında ortaya çıkan ihmaller zinciri, denetim mekanizmalarının işleyişi hakkında da yeterince bilgi vermektedir. Daha önce denetim yapılan işletmede tespit edilen kusurlara rağmen önlemler alınmamış ve işçiler adeta ölüme gönderilmişlerdir” denildi. Kozlu’da ihmal sonucu meydana gelen ölümlerde taşeronlaştırmayı bir “ekonomi politikası” olarak gören hükümetin de sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, “Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için kılını kıpırdatmayan TTK ve Enerji Bakanlığı bu iş cinayetinin işbirlikçisi, suç ortağıdır. Vahşi kâr hırsının, özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarının bir sonucu olarak artık kaçınılmaz hale gelen bu kazaların son bulması, işçi sağlığı ve güvenliği için ciddi adımların atılması gerekiyor. 8 işçinin ölümünde ihmali ve kusuru olan sorumluların yargı önüne çıkarılması, yaşanan iş cinayetlerinin hesabının sorulması, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istiyor; Kozlu’da yaşamını yitiren işçilerin ailelerine baş sağlığı diliyoruz” denildi. (evrensel)


KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y