Enerji-Sen: Taşeronda Fiili Mücadeleyle Hukuki Kazanım!

TAŞERONDA FİİLİ MÜCADELEYLE HUKUKİ KAZANIM!

Enerji-Sen sendikamızın “2011-02-09 sayılı”, “01.02.2011” tarihli başvuruda bulunduğu ve Çalışma Bakanlığı’nın 8137 sayısıyla kayda aldığı, Avcılar İşletme Müdürlüğü, Bakırköy İşletme Müdürlüğü, Bayrampaşa İşletme Müdürlüğü, Beyazıt İşletme Müdürlüğü, Beyoğlu İşletme Müdürlüğü, Çağlayan İşletme Müdürlüğü, Gaziosmanpaşa İşletme Müdürlüğü, Güngören İşletme Müdürlüğü, Kumburgaz İşletme Müdürlüğü, Sarıyer İşletme Müdürlüğü işletme adresleri gösterilerek “BEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. İşyerlerinde 4857 sayılı yasanın 2. Maddesine istinaden muvazaa tespiti talebi” konulu müracata istinaden verilen tespite, işverenin yaptığı itiraz davası bugün sonuçlandı.

BEDAŞ’ın itirazı reddedildi. Çalışma Bakanlığı’nın muvazaa (hileli çalıştırma) tespiti kesin olarak karara bağlandı.

Bilirkişi Raporu Nasıldı?
Mahkeme tarafından atanan bilirkişilerin karar duruşmasından önceki (25.12.2012 tarihinde gerçekleşen) duruşmada mahkemeye ilettiği raporda sonuç ve kanaatine göre; Yapılan inceleme sonucu, İş kanunu ve yönetmelikler gereği, dosyasından incelenerek ve ekleri 15 klasör gözden geçirilerek, alınan bilgiler doğrultusunda muvazaanın oluşmasına neden olan unsurların tespiti için yapılan çalışmalar ve üç ayrı keşif çalışmasının sonunda elde ettiğimiz bulgular ve yapılan tespitler ışığında, taşeron çalışanları BEDAŞ usta ve teknisyenleri ile yapılan görüşmelerin neticesinde ayrıca Çalışma Bakanlığı iş müfettişleri tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda davacı BEDAŞ ile taşeronlar arasındaki ilişkinin İş kanunun 2. Maddesinde tanımlandığı şekilde muvazaalı olduğu ve davalı Bakanlık müfettişleri tarafından hazırlanan tespit raporlarının yerinde olduğu kanısına vardığımızı Yüksek Mahkemenin takdirlerine saygılarımızla arz ederiz. şeklinde belirtilmişti.

Dava Süreci
Enerji Sen sendikamızın Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne 01.02.2011 günü yukarıda sayısı belirtilen dilekçe ile yapılan başvuru sonucu 06.06.2011 günü Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu muvazaa (hileli çalıştırma) raporunu açıklamıştı. Raporda taşeron çalıştırmanın geçersiz olduğu taşeron şirketler aracılığıyla çalışan işçilerin BEDAŞ’ın asıl işçileri olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyordu.

Açıklanan muvazaa kararına 10.06.2011 tarihinde BEDAŞ ve taşeronlar ayrı ayrı itiraz ederek süreci mahkemeye götürmüştü. Farklı mahkemelerde devam eden 5 ayrı dava İstanbul 1. İş Mahkemesi’nde BEDAŞ Genel Müdürlüğü adına yapılan itiraz davasıyla birleştirilmişti. Dava takibinde sendikamızın ve hukuk büromuzun, sürecin kısaltılmasına yönelik dosyanın bilirkişiye gitmesine ve şahit dinlenmesine gerek olmadan, Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu tarafından verilmiş bulunan kapsamlı muvazaa kararının dikkate alınmasına yönelik yaptığı hamlelere karşın, TES- İş sendikası davaya Mart 2012’de müdahil olma talebinde bulunmuştu. Talebin mahkemece kabul edilmesiyle TES-İş sendikası davaya bilirkişi talep etmiş ve ayrıca şahit dinlenmesi talebini de iletmişti. Mahkemenin talepleri kabul etmesi davanın uzamasına sebep olmuştu.

Kavga Yeni Başlıyor
Bilmekteyiz ki ülkemizde mahkeme kararları olmasına rağmen eğer bu kararların hayata geçirilmesi doğrultusunda mücadele edilmez ise, güçlü bir işçi örgütlenmesi gerçekleştirilemez ise, işverenler bildiklerini uygulamaya devam edeceklerdir. Yasal yollardan elde ettiğimiz asıl işverenin asıl işçisi olma hakkımızı, yasal yollardan alamaz isek, fiili ve meşru mücadelemizle kazanacağız. Enerji işçileri için şimdi kavgayı büyütme zamanıdır.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor!

07.02.2013
ENERJİ-SEN YÖNETİM KURULU

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y