Şükrü Belaid: Tunus, Devrimci Süreçte İkinci Sayfayı Açmaktadır

Devrimci Süreçte İkinci Sayfa Açılıyor

Tunus’ta Birleşik Demokratik Yurtseverler Partisi’nin lideri Şükrü Belaid’in bir suikast sonucu öldürülmesi, ciddi bir siyasal krizi tetiklemiş durumda. Ülke zaten bir süredir, devrimin özellkle sosyal taleplerinin karşılanmamış olması nedeniyle yeni bir protesto dalgasıyla karşı karşıyaydı. Suikastın yarattığı öfke hükümeti düşme noktasına getirmiş durumda.

Şükrü Belaid’in sözcülüğünü yaptığı Birleşik Demokratik Yurtseverler Partisi, Marksist-Leninist’ten Troçkiste, sosyalist ve Yeşil’den Nasırcı sol Pan-Arapçılığa çok farklı kökenlerden sol siyasi oluşumları biraraya getiren Halk Cephesi’nin bir parçasıydı. Halk Cephesi, devrimin kazanımlarının korunması ve daha ileriye götürülmesi konusunda Nahda hükümetine karşı çok etkili bir demokratik ve sosyal muhalefet yürütüyor. Halk Cephesi, hükümet ve liberal ve eski rejimle bağlantılı partilerin oluşturduğu muhalefet bloku dışında sol bir üçüncü kutup inşası için mücadele yürütüyor.

Öldürülmesinden birkaç hafta önce bizzat Şükrü Belaid’in kaleme aldığı yazı, 18 Aralık 2012 tarihinde Tunus gazetesi “Le Temp”te yayımlandı.
 

Devrimin patlamasından iki yıl sonra, onu ortaya çıkaran hem doğrudan hem de uzak nedenler hala ortadadır. Hem toplumsal talepler, istihdam, bölgesel kalkınma, sosyal adalet hem de siyasal gerçeklik düzeyinde derinleşmiştir. Polis ve milis kuvvetlerin baskısı Ennahda hareketi içinde yeniden üretilmektedir.
Varolan hükümetin gündemi dışarıya bağlıdır. Hükümet, dış güçlerin Tunus’un ve Tunus halkının ulusal çıkarıyla bağdaşmayan tercihlerine kendisini adamıştır.
Tataouin’in siyasi bir suikasta kurban gitmesi ve siyasi rakiplerin tasfiyesine yönelik olarak yapılan uyarı ve çağrılar, yetkililerin suskunluğu karşısında resmi ve milis güçlerin şiddetini sürdürdüğünü göstermektedir.17 Aralık 2010’da başlayan isyana neden olan durum, sürmektedir.
Devrimci süreç gel-gitlere sahne olmaktadır. 23 Ekim 2011’de Ennahda’nın karşı devrimci güçlerinin geçici zaferlerine tanık olduk. 17 Aralık 2010’dan önce hakim olan durum devam etmektedir. Bu nedenle, popüler hareketler ve militan siyasi güçler Halk Cephesi oluşumu etrafında toplanmıştır. Muarazalar tüm ülkeyi ve toplumun tüm kesimlerini etkilemektedir. Bağımlılığa adanmış ve yozlaşmayı koruyan despot Ennahda projesine karşı Tunus, devrimci süreçte ikinci sayfayı açmaktadır.
Siyasal, toplumsal ve ekonomik durum hastalıklıdır. Teşhis konusunda bir uzlaşma yoktur. Bunun sorumlusu seçim kampanyaları sırasında verdiği tüm sözlere sırtını dönen Ennahda hükümetidir. Hükümet, ülkeyi karanlık bir tünele sokmuştur.
Siyasal, toplumsal ve güvenlik düzeyindeki istikrarsızlık ulusal yürütme tarafından yetkileri sınırlandırılmış ve eski rejime dahil olmamış bakanlardan oluşan bir hükümetin kurulmasını gerektirmektedir. Bu kişiler bir sonraki seçimde de aday olmamalıdır ki işlevlerini seçim baskısı olmadan yerine getirebilsinler.
Bu hükümet belirli bir yol haritası çıkartmak, Anayasa taslağı çalışmalarını bitirmek, seçim kanununu yayınlamak ve üç organın (seçimlerden sorumlu, yürütme ve bilgilendirme) kurmak gibi bazı acil önlemler almaya çağırılmalıdır.
Alınması gereken acil önlemler, fiyatların kontrolü, istihdam, devrimle açığa çıkan sorunların çözümü ve öldürülenlerin aileleri ile ilgilidir. En yoksul bölgelerin yararına olacak acil kararlar alınmalıdır. Siyasi manipülasyona başvurmadan geçiş sürecinde adalet sağlanmalıdır. Yetkileri sınırlandırılmış ve ehil bir hükümet kalan geçiş sürecindeki tek umuttur.

Şükrü Belaid


(antikapitalisteylem.org)


KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y