Ahmet Metin: THY Grevi, Grev Kırıcıları "Kırılarak" KazanılırPusula
Ahmet Metin
KızılDayanışma

Bakanlarından, medyasına ne çok grev kırıcısı varmış. THY grevine çıkan işçiler ilk andan itibaren grev kırıcılarıyla uğraşmak zorunda kaldılar. Greve çıkışın ilk anlarında yüzlerce polisle havalimanı işgali yaşandı ve greve çıkan işçiler üzerinde baskı oluşturuldu. Devletin dizginsiz şiddetiyle her an saldırabileceği tehdidi grevci işçiler üzerinde estirildi. "THY yönetimi yalnız değildir" açıklamalarını yapan AKP'li bakanlar buna uygun olarak devletin her kurumunu ve ellerinin altındaki medyayı harekete geçirdiler. Grev kırıcılığını kim daha iyi desteklerse onu alkışladılar.

THY işçileri bugün grevlerinin 6. günündeler. 305 arkadaşları grev hakları elinden alınmasın diye yaklaşık bir sene önce greve gitmiş ve o arkadaşlarını yalnız bırakmış hava yolu işçileri bu kez grev haklarını kullanmaya çalışıyorlar. İçlerinde "grev olsun en başta ben katılırım" diyerek gezinen bir kısım kişinin grev kırıcısı olmasına şaşarak grevlerine devam ediyorlar.

THY işçileri kendi öz örgütlenmesini gerçekleştirememenin acısını yaşıyor. Kendi hayatlarıyla ilgili mücadeleye katılmaktan imtina eden grev kırıcılarına karşı THY işçisi greve katılanlarla yoluna devam ediyor. Kendi öz örgütlenmesini yaratmak yerine her tür meseleyi sendikasına bırakan THY işçisi, grev kırıcılarıyla uğraşmak zorunda kalıyor. Grev işçinin en önemli gücüdür. Greve giderken işçiler kendi iş alanlarında örgütlenirler ve grevin öncesinde "grev komiteleri" oluştururlar. THY işçileri bunu yapamadı, yapmayı akıllarına bile getirmediler. Mücadeleyi sadece sendikaya bıraktılar. Mücadele alanlarına tek tek "insanlık onurunu korumak" insiyatifiyle geldiler. Grev komiteleri oluşturmayanlar grev kırıcılığına soyunan arkadaşlarına şaşırdılar, kızdılar. İşçi sınıfı içinde uzun yılların kronik hastalığı olarak devletin kulu olmak, devleti korumacı bir yaklaşım egemen. İşçi sınıfının devletle çatışan bir sınıfsal güç olduğunu görmekten uzak bir THY grevi başladı ve THY işçileri ilk andan itibaren grevlerinin karşısında devleti buldular. THY işçilerinin bir kısmı devletin baskı ve saldırılarına boyun eğip "kasabın bıçağını yalayan koyunlar" gibi grev kırıcısı oldular, diğer kısmı haklarını savunmak için greve çıktılar.

GREV KAZANILIR THY İŞÇİSİ NE YAPMALI?

THY işçisi devletin baskıları sonucu grev kırıcılığına yönelmiş fakat sonradan pişman olmuş arkadaşlarını da içeren "grevi kazanma komiteleri" oluşturmalı. Her grevci işçi grev kırıcılığına yönelmiş arkadaşlarına olan kızgınlığını, küskünlüğünü bir kenara koyup onları greve kazanmak için çabalamalı. Greve sonradan katılmanın yasal olarak imkansız olduğunu söyleyenlere inanılmamalı. Greve sonradan katılmak isteyen "pişman grev kırıcıları" için yollar yaratılmalı, yöntemler geliştirilmeli. Devletin grevci işçilerle grev kırıcıları arasında oluşturmaya çalıştığı engeller aşılmalı ve grev kırıcılığına soyunmuşların bundan vazgeçmeleri için çabalamalı. Bunu yapacak olan da elbette grevci işçiler olacaktır. THY yönetimi bunun nasıl bir sonuç doğuracağını bildiği için grevci işçilerin grev kırıcılarıyla her tür ilişkisini kesmek adına grevci işçileri mahkemeye vereceği tehditlerine de başlamıştır.

THY grevi kazanılabilir bir grevdir. Adım adım çabayla grevi kazanmak mümkündür. Grevci işçilerinin ilk günlerin hızıyla yaptıkları coşkulu kutlamalar veya tepkiler yerine grevi kazanacak çalışmalara katılmaları ve bu işi sadece sendika yönetimine bırakmamaları grevin kazanılmasının yoludur. Temel Kotil'in "THY kendi inisiyatifiyle çalışanlarına dönük olarak güzel bir paket sunacak" diyebilecek kadar işçileri aşağılayan açıklaması ve onları yok sayması karşısında grevci işçilerin, grevlerini güçlendirmesi Temel Kotil'in bu yüksekten atmalarına yanıt olacaktır. Grevin kazanılması ve Temel Kotil gibi grev kırıcılarının THY'den atılmaları grev kırıcılılarına şu veya bu nedenle katılmış işçi arkadaşlarını grev kırıcılığından vazgeçirmeleriyle mümkündür.

THY İşçileri yalnız değildir. Devletin her tür olanaklarıyla kırmaya çalıştıkları grevlerini destekleyen ve onların yanında olanlar vardır. 450. Güne gelen direnişleriyle neredeyse yol paraları kalmadığı için direniş alanlarına bile gidemez hale gelen Hey Tekstil işçilerinden, sosyalistlere bir çok kişi ve kurum THY emekçilerinin yanındadır. Devletin saldırılarına karşı THY işçilerini yalnız bırakmamaktadır. Grevci işçiler devletin baskılarına karşı koymak ve grevi kazanmak için çabasını şu veya bu nedenle grev kırıcılığına kaymış arkadaşlarını tekrar greve kazanmak için harcamalıdır. Grev, grev kırıcıları kırılarak kazanılır. Greve çıkacak olan her işçi iyi bilmelidir karşılarında her tür yasal ve yasadışı yolu kullanan grev kırıcısı bir devlet mekanizması vardır. Grev kırıcıları kırılmadan grevler kazanılamayacaktır.

Aşağıda Hava-İş'in "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevli Makamına" başlıklı grev kırıcılığına yönelik başvurusu bulunmakta. Bugün saat 14:00'da Fındıklı'da bulunan İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğü önünde bir basın açıklamasıyla grevci işçilerle birlikte "İşkur uyuma yasaları uygula" sloganları eşliğinde verilen şikayet dilekçesi:

BU ÜLKEDE HUKUK KİMDEN YANA!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevli Makamına, Bakırköy İş ve İstanbul İş Mahkemelerine 15 Mayıs 2013 tarihinde yapılan tüm grev kırıcılığı tespit ve önleme taleplerimiz ile ilgili yargı ve görevli makamca o tarihten buyana hiçbir işlem yapılmamıştır. Hala da yapılmamaktadır.

Yine SHGM’ ne kendi imkânlarımız ile tespit edebildiğimiz;
Uçuşların minimum kabin ekipleri sayısı altında yapıldığı sertifikalarına uygun uçuşlar planlanmadığı,
THY A.O’nun Ortaklık el kitabı ve normatif hükümleri geçerli toplu iş sözleşme hükümlerince belirlenmiş uçuş görev süre ve dinlenme süreli ile uygulama esaslarının ihlal edildiği,
Eğitimlerini yeni tamamlamış 2 iç hat, 2 dış hat alıştırma uçuşunu tamamlamamış part time kabin ekiplerini uçuş görevine verdiği,
Grev çıkan işçilerin uçuş programlarını başka işçileri görevlendirerek yasaya aykırı biçimde gördürdüğü yönünde denetim yapılaması başvurumuza da hala yanıt verilmemiştir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y