DİSK. Milyonlar Açlık Sınırındayken Milletvekillerine Ayrıcalık Olmaz!

DİSK Genel Başkanı Kani Beko’nun, milletvekillerine yeni ayrıcalıklar sağlayan “TBMM Üyeliği Kanunu Teklifi”ne ilişkin açıklaması:

MİLYONLARCA EMEKÇİ EN TEMEL HAKLARDAN YOKSUN OLARAK AÇLIK SINIRINDA
YAŞARKEN VEKİLLERE SAĞLANMAK İSTENEN İMTİYAZ HAKKANİYETLE, HUKUKLA VE AHLAKLA BAĞDAŞMAZ!..


Meclis’te grubu bulunan tüm partilerin ortak kararıyla oluşturulup Meclis Başkanlığına verilen ayrıcalıklarla dolu “TBMM Üyeliği Kanunu Teklifi”yle ilgili girişimleri hayret ve esefle izliyoruz.

Halkımızın siyasete ve siyasetçiye olan güvensizliğinin giderilmesinde küçük de olsa bir katkı beklerken, milletvekilleri ve partiler halkla aralarına yeni duvarlar örmeyi başarmışlardır. Partilerin sergiledikleri tavır, tüm toplumun yargılarını pekiştirici bir unsur olmuştur.

TBMM üyelerinin, aldıkları maaşlar, sosyal güvenlik hakları ve diğer sosyal hakları ile zaten fazlasıyla ayrıcalıklı konuma sahipken, trafikte ceza muafiyeti, geçiş üstünlüğü, ömür boyu kırmızı pasaport, ödenek ve yolluklarda artış, çeşitli giderlerden muafiyet gibi yeni ayrıcalıklara sahip olmak istemeleri de en başta Anayasa’nın 10. maddesine aykırıdır. Bu maddeye göre hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Ülkemizde çalışanların büyük çoğunluğu en temel haklardan yoksun, açlık ve yoksulluk sınırının altında asgari ücretle çalışırken, milletvekillerinin ülke koşullarına göre astronomik ölçüde ücretler alması, toplumun sahip olmadığı ayrıcalıkları artırmaları hakkaniyete, ahlaka ve hukuka sığmamaktadır!

Bu ülkede insanlar, yüksek emeklilik yaşı, kayıtdışılık, güvencesiz ve esnek çalışma modelleri ile mezarda emekliliğe mahkum edilirken, çok kısa süre sosyal güvenlik kapsamına girmiş milletvekillerine süper emeklilik olanakları sağlanmaktadır.

Bu ayrıcalıklara yeni ayrıcalıklar katılmasına ve milletvekillerine görevlerini bağımsız ve gereği gibi yapması için görev süresiyle sınırlı olarak tanınması gereken ayrıcalıkların, ömür boyu ayrıcalığa dönüşmesi, büyük oranda işçilerin emekçilerin ve halkın sefalet düzeyindeki  ücretlerinden kesilen vergilerle oluşan bütçeye yeni yükleri getirecek olan haksız uygulamayı kınıyor, TBMM’nin işçi ve emekçilerin, halkın refah seviyesini yükseltecek ekonomik ve sosyal çarelere odaklanmasını öneriyoruz.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y