Geçici Görevle Meşrulaştırılan Sürgünlere Dur Denilmeli

Sağlık emekçisi ve SES işyeri temsilcisi KONUK, isteği dışında bir yere görevlendirildi

Çankaya İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Mahmut KONUK’un işi isteği dışında değiştirildi. 4 yıldır geçici görev adı altında burada çalışan KONUK’a, görev tanımı dışında işler yaptırıldı ve bir gün görevini yapamadığı ileri sürülerek bir başka yere, Dikmen Toplum Sağlığı Merkezine geçici görevle gönderildi.

Görev tanımı dışında çalıştırılan KONUK, Çankaya İlçe Sağlık Müdürüne göre görevini yapmamış

Ankara/Çankaya İlçe Sağlık Müdürü Muhammet Fatih TAŞLIÇAY’ın, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İşyeri Temsilcisi Mahmut KONUK’a görev tanımı dışında işler vermesi, daha sonra da hiçbir hukuki işleme gerek duymadan, “görevini yapmadığı”nı ileri sürerek Sağlık Müdürlüğüne geçici görevinin iptali için yazı göndermesi, yeni bir sürgünün de başlangıcı oldu.


Ayrımcı uygulamalara tabi tutulan KONUK’un sendikal hakları da engelleniyor

18 Mart 2013 tarihinden bu yana geçici görevli olduğu yeni işyerinde çalışan KONUK, muhalif kimliğinden dolayı ayrımcı uygulamalara tabii tutulduğunu, kendisine idare tarafından mobbing uygulandığını, sendika temsilcisine tanınan hakkın geçici uygulamalarla işyerinden uzaklaştırılarak ortadan kaldırıldığını, SES temsilcisi olarak sendikal hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını ifade ediyor.

Son yıllarda yapılan yasal düzenlemeyle bugün binlerce kamu çalışanı geçici görev adı altında süründürülüyor

KONUK, sorunun sadece kendisini ilgilendiren bir sorun da olmadığını, sayıları yüzlerle, binlerle ifade edilen kamu çalışanının son yıllarda yapılan yeni yasal düzenlemelerle birlikte geçici görev adı altında keyfi uygulamalarla onurlarının kırıldığını, sürüm sürüm süründürüldüklerini, yıllardır kanıksanan, meşrulaşan bu uygulamaya karşı ciddi bir mücadele verilmesi gerektiğini vurguluyor.


Saldırılardan yılmayan KONUK her Pazartesi günü Çankaya Kaymakamlığı önünde eylemde

KONUK, kendisine reva görülenleri bir sendika üyesi, temsilcisi, bilinçli bir yurttaş, muhalif kimliğe sahip bir insan olarak kabullenmiyor. Mücadelesini her Pazartesi saat: 16:30’da, Çankaya ilçe Sağlık Müdürlüğü önüne taşıyarak yıldırmaya dönük saldırılara boyun eğmeyeceğini göstermeye çalışıyor.

26 Mayıs günü Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi KONUK’la dayanışma içindeydi

26 Mayıs 2013 tarihinde, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi tarafından Mahmut KONUK’la dayanışmak amacıyla, “IRKÇILIĞA, AYRIMCILIĞA, MOBBİNGE, KADROLAŞMAYA, BASKI VE SÜRGÜNE KARŞI” eylem çağrısına, İHD Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi Aktivistleri, Alınteri okurları, akademisyen Sibel ÖZBUDUN ve yazar Temel DEMİRER katıldı. Önce oturma eylemi ve devamında basın açıklaması gerçekleşti.

Yazar Temel DEMİRER, Çankaya Kaymakamlığı önünde KONUK için konuştu

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi adına yazar Temel DEMİRER’in eylemi izleyen devletin resmi ve sivil silahlı güçlerine dönerek; “notunuzu iyi alın” şeklinde uyarısıyla başladığı konuşması, bir bütün olarak aşağıdadır;


“Mahmut KONUK’un bugün karşılaştığı uygulama bize hiç yabancı gelmiyor, hatta son derece “aşina” geliyor. Hayatın değişik alanlarına her gün binlercesiyle karşılaştığımız değişik türlerden “ayrımcı” uygulamalardan sadece bir tanesi.

Bir sabah işe geliyor ve ona deniyor ki;

-“Sen artık burada, bu işte çalışmayacaksın”!

-“Neden?”

-“Ben öyle uygun gördüm”!

-“Görevimi mi savsakladım? Görevimi kötüye mi kullandım? Birine karşı bir suç mu işledim? Yolsuzluk-hırsızlık mı yaptım?”

-“Hayır ama benim takdir hakkım”!

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Birileri sana sormadan, senin iradeni yok sayarak hangi işi nerede yapacağına , ya da yapmayacağına karar veriyor.

Biraz kurcalıyorsun; altından despotizm çıkıyor, keyfilik çıkıyor, “kendi kadrosunu kurma” (ırkçı-gerici kadrolaşma) isteği çıkıyor, baskı çıkıyor, “mobbing” çıkıyor, işin ucu ırkçılığa – ayrımcılığa kadar uzanıyor.

6 ay önce Çankaya İlçe sağlık Müdürlüğüne atanan Muhammet Fatih TAŞLIÇAY gelir gelmez; “ben sendi kadromu kuracağım” ve eski personele de; “kendinize yer bulup tayin için dilekçe verin…” diye baskı yapıyor.

Sanki bir kamu kurumuna atanmış bir kamu yöneticisi değil de özel malikanesi ya da ticari şirketini dizayn etmeye gelmiş bir sahip!

Neo-liberal politikalarla Sağlık alanını en uç noktaya kadar ticarileştiren ve parçalara ayıran AKP Hükümeti Kamu Sağlık Kurumlarını yerli-yabancı sermaye gruplarına peşkeş çekerken yönetim kadrolarını da cemaat – tarikat kadrolarına paylaştırmakta, bu kadrolar da babalarının çiftliğine adam seçer gibi sağlık emekçilerini diledikleri yere göndermektedirler.

Mahmut KONUK’u biz 20 yılı aşkın süredir Kamu Emekçilerinin fiili ve meşru sendikal mücadelesi içinden, insan hakları ve düşünce özgürlüğü için verdiği mücadeleden, sokakta nerede bir mücadele varsa emekçileri ve ezilenlerin yanında-içinde saf tutmasından tanıyoruz. Ona yapılanların rastlantı olmadığını da biliyoruz.

Mahmut KONUK yoldaşımızdır, devrimci sosyalist fikirlere sahiptir ve hayatın içinde her yerde dik durmasını bilmiştir. Ona yapılan sıradan-olağan karşılayıp yapanın yanına kar bırakmayacağız. Biz onu üçbuçuk ırkçı-gerici kadroya, cemaatçilere-tarikatçılara yem etmeyeceğiz.

Muhammet Fatih TAŞLIÇAY ve ırkçılık-ayrımcılık yapan diğer görevliler hakkında soruşturma açılıp onlar görevden alınana kadar dayanışma eylemlerimiz devam edecektir.

Mahmut KONUK yalnız değildir.

Ayrıca buradan bugün grevde olan THY işçilerine, işten atıldığı için direnen Trabzon’daki ve diğer yerlerdeki taşeron sağlık işçilerine bütün devrimci dayanışma duygularımızla güçlü bir selam.

KAPİTALİZM VE FAŞİZM YENİLECEK DİRENEN EMEKÇİLER KAZANACAK – MAHMUT KONUK YALNIZ DEĞİLDİR – YAŞASIN DEVRİMCİ DAYANIŞMA – YAŞASIN SINIF DAYANIŞMASI”


KONUK’la dayanışma eyleminden HAVA – İŞ ve Dev. Sağlık – İş üyelerine selam

Gerçekleştirilen dayanışma eyleminde, “DİRENEN HAVA – İŞ ÇALIŞANLARINI VE TRABZON’DAKİ TAŞERON SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ SELAMLIYORUZ, MÜCADELENİZ MÜCADELEMİZDİR” pankartı açılmış, Mahmut KONUK’la dayanışmanın yanında grevdeki HAVA – İŞ üyeleri ile Trabzon’da taşeron şirketin işten attığı için direnişe geçen Dev. Sağlık – İş üyeleri de selamlandı.

Sloganlar saldırıları protesto etmek için haykırıldı

Pek çok dövizin taşındığı Mahmut KONUK’la dayanışma eyleminde, “IRKÇI GERİCİ KADROLAŞMAYA HAYIR – DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ – ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAK – BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ – SÖZ YETKİ KARAR ÇALIŞANLARA” sloganları haykırıldı.

Mahmut KONUK’un sürgün öyküleri yeni değil, 1995’lere kadar uzanıyor

Şu anda İHD Ankara Şube Yönetim Kurulu Üyesi olan Sağlıkçı Mahmut KONUK’un yaşadığı sürgünler, uğradığı saldırılar anlatılanlarla ve geçtiğimiz birkaç ay ile de sınırlı değil. Aslında anlatılan öykünün geçmişi 1995’lere dayanıyor. Kürtlerin yaşadığı köylerin yakıldığı, insanların zorla göçettirilip yurdundan yuvasından uçurulduğu, faili meçhul adıyla seri cinayetlerin işlendiği o karanlık dönemi çoğumuz hatırlarız. O günlerde yine dostum Mahmut KONUK, konuğum olmuş, “Sürgünün öteki adı: Mahmut KONUK…” başlığıyla başından geçenleri Dev. Maden – Sen’in yayın organı, “Maden İşçilerinin Sesi” dergisine yansıtmıştım.

KONUK’un yaşadıkları binlerce KESK’li kamu çalışanlarının yaşadıklarıdır aslında

1 Ekim 1995 tarihini taşıyan KONUK’la röportaj, KESK’li muhalif bir kamu çalışanının başına gelenler açısından önemliydi. Yaşanılan bir tarih vardı ve bunu kayda geçirip görünür kılmak gerekiyordu. Çünkü, bu öykü o dönemde inançla, kararlıca mücadele eden yüzlerce KESK kadrosunun ortak çalışma yaşamı öyküsü sayılabilecek bir özelliğe sahipti. (yilmazkizilirmak.com)

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y