THY Grevi 1. Yılında, 15. Gününde

THY'de grev serüveni başlayalı tam bir yıl oldu. Hükümetin "korsan taksiler vb gibi bir dizi kanun değişikliği ile ilgili torba yasa önerisi" içine sıkıştırdığı havacılık alanındaki grev yasağı kanun teklifi üzerine THY işçileri harekete geçip haklarını savunmak adına greve çıktılar. Grev yasağına karşı çıkan işçilerden 305'i her tür yasa çiğnenerek işten atıldı. O günden bu yana direnişte olan işçiler grev yasağı kalkmış olmasına ve yasal olarak işlerine geri dönmelerine bir engel olmamasına rağmen işlerine geri döndürülmüyor.

Tam bir yıldır mücadele eden 305 hava yolu işçisi bu mücadeleleri sürecinde geniş bir kesime seslerini duyurdular va haklılıklarını anlattılar.

THY'de tuhaf bir şirket yönetim mekanizması kuruldu. Bu yönetim mekanizması her tür yasadışılığı uygulamakta çekinmeyen bir anlayışa sahip. Arkasında AKP hükümetinin gücünü alana THY Yönetimi THY içinde tam bir köle sistemi oluşturmak için değişik yönetmelere başvurmaktan çekinmiyor. Hava Yollarında uluslararası kurallarla uygulanması zorunlu olan çalışma koşullarını ihlal etmekten çekinmiyor ve hem personelinin hem de yolcularının hayatlarıyla "kumar" oynuyor. Uçuş limitlerini sürekli olarak aşan uçucu personelin yaşadıkları sadece onları değil olası kaza durumunda bir çok insanı etkiliyor.

THY İşçileri bugün 305 arkadaşlarının grev hakkı için mücadele etmesinin 1. yılında yeniden greve çıkmalarının 15. gününde. THY grevinde grev kırıcılığının ve emek düşmanlığının her çeşidi ortada dolaşıyor. Greve çıkan işçiler üzerinde yasal ve yasadışı her baskı uygulanırken greve çıkanlar grev kırıcısı arkadaşları ve yolcular başta olmak üzere herkesin can güvenliği ve haklarını savunuyorlar, savunmaya da devam edeceklerini kararlılıkla söylüyorlar.

THY Grevi başlayalı aslında 1 yıl oldu. Grev yeni katılımlarla devam ediyor. THY yönetiminin insan hayatlarını riske atarak grevi kırmaya çalışmaktan vazgeçmesi gerekmekte. Grev kırıcılığına soyunmuş personelle ilgili ortaya çıkan yorgunluktan ve dikkatsizlikten doğan aksamalar basına sızdığı kadarıyla vahim sonuçların işaretçileri. İnsanları katletmeyi göze alarak sürdürülen grev kırıcılığının sorumluluğu THY yönetimine ağır bir fatura çıkaracaktır.

Aşağıda Hava-İş sendikasının hazırladığı kısa 1 yıllık grev serüveni yer almakta.


 THY A.O’da Sendikayı Tasfiye Denemesi ve GREV YASAĞI
 THY A.O İşvereni 23. Dönem toplu iş sözleşmesinde de yetki uyuşmazlığı çıkardı. 2011 Ocak ayında başlaması gereken bu sözleşme 12 ay gecikmeyle 2012 Şubat ayında başlayabildi.
 İşverenin uzlaşmaz tavrının sürdüğü ve sendikamızın grev kararı almak zorunda kaldığı bir aşamada bu kez siyasi iktidar THY A.O yönetimi birlikte havacılık işçilerine saldırdı.
 AKP Milletvekilleri korsan taksi ve başka konularla ilgili bir kanun teklifinin içine havacılık işlerinin tümünde grev yasağı getiren bir düzenleme sıkıştırdı.
 Kanun teklifi hızla Meclise indirildi. Bu esnada ilgili İhtisas komisyonu bile devre dışı bırakıldı.
 Sendikamız bu gelişmeyle ilgili olarak ulusal ve uluslar arası tüm emek ve demokrasi güçlerini devreye soktu.
 Gazetelere bu anti demokratik girişim ile yarım sayfalık ilanlar verdi.
 23 Mayıs 2012 de THY A.O Genel Müdürlüğünün önünde 4000’ne yakın üyesiyle uyarı eylemi yaptı.
 TBMM’de iktidar partisi dışında tüm partiler bu düzenlemeye karşı çıktı. Ancak hedef belliydi. Yıllarca kendi gücü ile Hava-İş’i tasfiye edemeyen havayolu patronları bu kez açık olarak siyasi iktidarı ve TBMM AKP gurubunu devreye sokmuşlardı.
 Sendikamız bu yasanın geri çekilmesi için her türlü uyarıyı yaptı. İşçilerin grev yasağını kabul etmeyeceklerini haykırdı.
 Ancak emir büyük yerdendi.
 Yasa 29 Mayıs’ta TBMM’ne indirilecekti. Sendika üyelerine Atatürk Havalimanı Dış Hatlarda bilgilendirme ve basın açıklaması için çağrı yaptı.
 Atatürk havalimanında 23 Mayıs basın açıklamasından daha büyük bir işçi kitlesi toplanarak demokratik karşı çıkışlarını ortaya koydular grev haklarına sahip çıktılar.
 Bu esnada THY A.O uçuşlarında iptaller yaşanmaya ve havalimanında kaos oluşmaya başladı. İşveren demokratik karşı çıkışı karalama işine girişmeliydi.
 Bu karşı çıkış tüm medyada ve kamuoyunda büyük yankı buldu. Teklifi veren AKP milletvekilleri ve yasağı isteyen THY Yönetimi suçüstü yakalandı.
 İşveren bu karşı çıkışı durdurmalıydı yoksa grev yasağı Meclis’ten geçmeyecekti.
 Bu aşamada işçilere cep telefonu SMS mesajı ile iş sözleşme fesihleri iletilmeye başlandı.
 Boş gününde, veya görevi bitmiş işçiler sadece grev yasağına karşı çıktıkları için ihbar ve kıdemsiz işten çıkarılıyordu.
 İşveren işten 305 kişinin çıkarıldığını açıkladı.
 Bu esnada TBMM’de AKP milletvekilleri grev yasağı getiren yasayı gece yarısı onayladılar.
 Cumhurbaşkanı sendikamızın yazılı talebine rağmen randevu vermedi ve Cumartesi günü jet hızıyla yasayı onayladı ve kanun resmi gazetede yayınlandı.
 Hava-İş sendikasının THY A.O’da grev kararını açıklamaya gün kala GREV YASAĞI getirildi.
 Ve grev yasağı sonucu sendika toplu sözleşmeyi Yüksek Hakem Kuruluna göndermek zorunda kaldı.
 Grev yasağına karşı çıkış ve 305 üyemizin işten çıkarılması ülkede büyük bir tartışma başlattı.
 Grev yasağını İLO’da AB’de ve diğer demokratik platformlarda savunacak durumda olmayan Hükümet’in Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı küresel sendika konfederasyonları ile Cenevre’de İLO toplantısında konuyu müzakere etti.
 Ancak her nedense Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının işçilerin işten çıkarılmasının geri alınacağına yönelik açıklamaları kısa süre sonra THY A.O Yönetimince yapılan açıklamalarla boşa çıkarıldı.
 Emir büyük yerdendi.
 Hava-İş yine işçilere ve kendi gücüne inanarak Atatürk havalimanında bir direniş oluşturulmasına ve işe geri dönüş mücadelesi için eylemlere devam edilmesine karar verdi.
 Dış Hatlarda başlatılan direniş emek dostlarından büyük destek gördü hala bu slaytın hazırlandığı tarihte 257 gününde sürmekte.
 Direnişimiz sürdüğü esnada grev yasağının getirildiği tarihten sadece 5 ay sonra TBMM’ce kabul edilen yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi yasası ile GREV YASAĞI kaldırıldı.
 Sendikamızın hukuk müşavirliğince açılan işe iade davlarında Mahkeme işten çıkarmaları geçersiz saydı.
 Mahkemeye sunulan Bilirkişi Heyeti Raporunda; 

a- Davacının yasadışı eylemin yapıldığının iddia edildiği gün olan 29.05.2012 tarihinde raporlu olduğu, dosya kapsamında bulunan CD'lerin incelenmesi sonucu, görüntülerde işe yönelik bir engellemenin mevcut olmadığı,
b- Davacının CD’lerde görüntüsünün bulunmadığı,
c- Doktor raporunun geçersizliğinin somut biçimde ispat edilememesi halinde, rapora değer verilerek davacının rahatsızlığı nedeniyle işe gelmediğini kabulün yerinde olacağı,
d- İşyerinde yapılan eylemin AY md.54’deki yasakların kalkması ve AY md.90 hükmü uyarınca uluslararası normlar uyarınca demokratik bir hakkın kullanımının söz konusu olduğu veya demokratik bir hakkın kullanımı niteliğinde sayılmasının uygun olacağı,
e- Kaldı ki, fesih için disiplin kuruluna başvurulması gerekirken disiplin kurulu kararı alınmamış olduğu ve de haklı veya geçerli fesih nedeninin ispatlanmamış bulunduğu. Kanaatini taşıdığımızı belirtir raporumuzdur. şeklinde açık görüş sunarak.
 THY A.O Yönetimince sendika ve işçilere yönelik sürdürülen çarpıtma kampanyası hukuken çökmüştür. İşçilerin ve sendikanın haklılığı ortaya çıkmıştır.
 Bu nedenle işçilerin işe geri döndürülmesi artık gerekli olmuştur.
 305 Direnişi ülkemizde işçi sınıfı tarihine geçen sonuçlar yaratan bir direniş olmuştur.
 Yasayla getirilen bir grev yasağı bu direnişin gücüyle 5 ay sonra yine yasayla kaldırılmıştır.
 Direniş ile grev hakkının nasıl bir kutsal hak olduğu ve işçiler için ne denli önemli olduğu kamuoyu ve sınıfın belleğine kazınmıştır.
 305 Direnişi ulusal ve uluslar arası düzeyde büyük saygı kazanmış ayrıca bir demokrasi mücadelesi örneğine dönüşmüştür.
 305 Direnişi direnenleri sayıca az olsalar bile nitel olarak nasıl bir değişim yaratılabileceğini de ispatlamıştır.
 305 Direnişi hukuki yeni bir konsept yaratmış Anayasa değişikliği ile kaldırılan genel grev, siyasi grev, dayanışma grevi gibi kavramların yasada olmamasına rağmen Anayasa 90. Maddesinin uluslararası evrensel haklara uyulmasını düzenleyen kuralının geçerliliğini de kanıtlamıştır.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y