Taksim dayanışması 6 kasım için çağrı yaptı

KATILIN, BU 6 KASIM’I FARKLI KILALIM!
Gezi'den ODTÜ'ye
# direnüniversite

12 Eylül rejiminin Türkiye toplumunu zapturapt altına almak için devreye soktuğu en önemli kurumlardan biri YÖK olmuştur. YÖK eliyle, önemli bir muhalefet odağı olarak görülen üniversiteler devletin, sermayenin ve siyasal iktidarın denetimi altına alınmış, üniversiteler ile geniş halk kesimleri arasındaki bağ koparılmaya çalışılmıştır. Bu sebeple YÖK’ün kurulduğu tarih olan 6 Kasım üniversitenin, özgür bilimin, halk ile üniversite arasındaki bağın savunulması açısından her zaman önem taşımıştır.

2002’den beri iktidarda olan AKP ise YÖK’ün bu işlevini aslen korumuş, üniversiteleri çok daha doğrudan bir şekilde sermayenin ve siyasal iktidarın güdümüne sokacak düzenlemeleri hem kısmen hayata geçirmiş hem de toptan bir yeniden yapılanmaya hazırlanmıştır. Tüm eğitim alanında olduğu gibi yükseköğretim alanında da üniversite emekçilerinin ücretleri düşmekte, çalışma koşulları ağırlaşmakta, güvencesiz çalışma, işten atılmalar ve taşeronlaştırma gibi neoliberal kapitalist düzenlemeler ile kendine benzemeyene hayat alanı tanımayan din istismarcılığına dayalı İslami muhafazakârlık ve otoriter uygulamalar el ele gitmektedir. Özgür düşüncenin, bilimin, çoğulculuğun savunulduğu mekânlar olması gereken üniversitelere siyasal iktidar daha ziyade bir tehdit olarak yaklaşmakta, asayiş ve güvenlik mantığıyla yönetmeye kalkmaktadır. Polis gücü, soruşturmalar ve idari baskılarla üniversite öğrencileri ve çalışanları terbiye ya da tasfiye edilmeye çalışılmaktadır.

Gezi isyanının bize açtığı yoldan ilerleyebilmek, dün İTÜ’de bugün ODTÜ’de ortaya konan mücadeleyi yükseltebilmek için, yıllardan sonra bu 6 Kasım’da yine tüm üniversite bileşenlerinin, emek güçlerinin, demokratik kitle örgütlerinin ve halkın ortak katılımıyla; YÖK'e, polis şiddetine, AKP'ye, sermayeye karşı binler Ali İsmail olup Beyazıt Meydanı'na akıyoruz.
Toplanma: 6 Kasım Çarşamba, 13:30, Laleli Tramvay Durağı
Basın Açıklaması: 6 Kasım Çarşamba, 14.00, Beyazıt Meydanı
ÜNİVERSİTE EMEKÇİLERİ - ÜNİVERSİTE FORUMLARI - EĞİTİM DAYANIŞMASI
KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y