Diktatörü Hayatı Üretenlerin HAYIR´ı Durduracak

Yağma ve sömürü düzeninin diktatörünü 
hayatı üretenlerin HAYIR’ı durduracak

Yağma ve sömürüyle var olabilenlerin düzeni ne yaparlarsa yapsınlar tıkandı ve çürüyor. Diktatörün 15 Temmuz fırsat darbesi dahil giriştiği her kirli tezgahla dayattığı başKANlık hezeyanı ise bu çürümenin daha da derinleşmesi.

Diktatör ve şebekesinin işlediği suçlara az veya çok bulaşanlar dışında taraftarı kalmazken bu suçlara bulaşanların kendi kaderlerini diktatöre bağlamaları ulaştıkları her insanı da diktatör emrinde köle etmeye uğraşmalarına dönüştü.

Devlet, para, silah, medya, mafya toplumsal her gücü elinde tutan şebeke güçlerinin yettiği her yerde referandumu seçim olmaktan çıkarıp diktatöre tapınma töreni haline getirdi. 

Değişip dönüşen toplum artık bu şekilde yaşamak istemediğini her ifade edişinde yağma ve sömürüyle var olabilenlerin zulmüyle karşılaşmasına bu kez HAYIR mücadelesiyle çoğunluğa ulaşarak yanıt verdi. Toplumsal dönüşümün ulaştığı eşik, artık her gelişmenin yağma ve sömürüyle var olabilenlerle buna artık yeter diyenler arasındaki ayrışmayı daha da keskinleştirmekte.

Diktatör ve şebekesinin devlet dahil her alanda halk düşmanlığıyla örgütlü ve her gücü elinde tutmasına karşı emekçilerin en ufak bir örgütlenme ve hak arama girişiminin sürekli saldırıya uğraması artık olağan devlet işleyişi diye devam edemez hale gelmekte. Emekçilerin yağma ve sömürüye karşı mücadele edenlerin devlet ve devlete bağlı şebekelerce saldırıya uğramasıyla dağıtılıp durdurulması dönemi geride kalmıştır. Yağma ve sömürü düzeninin karşısında her şeyi göze alıp mücadele edenlerin gücü hiç de küçüsenmeyecek kadar büyümüştür.

Referandumun “eşitsiz adil olmayan” bir seçim yarışı olmaktan dahi çıkarılmasıyla diktatöre HAYIR diyenlerin her şeyi göze alan mücadelesine dönüşmesi referandum sonucu ne olursa olsun bundan sonra yağma ve sömürü düzeninin karşısında yılmayıp sürekli büyüyen bir güç bulmasına dönüşecektir. Ülkede var olan her şeyi üreten emeğin gücü yağma ve sömürü düzeninin alternatifidir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y