Faşizme Direnişin Meşruluğu

Gayrı meşru hırsız diktatöre karşı 
faşizme direnişin meşruluğu

Suç işlemek dışında her vasfını kaybeden bir güruh suç yöntemlerinde ısrar ederek iktidarda kalabilir. Diktatör ve şebekesi de ancak suç yöntemleriyle iktidar gaspını sürdürebilmektedir. 

Referandumda “alışılmış hırsızlık ve sahtekarlıkları” yanında daha önce görülmemiş boyutta oy hırsızlığı yapıp, kullanılan oyların tamamının sayılmasına da gerek görmeden atı çalıp Üsküdar’dan kaçanlar, topluma devlet terörüyle hırsızlıklarını kabulü dayatmaktalar. Diktatör ve şebekesi tüm toplum gibi referandumda kaybettiklerini bilmekte ve üstünü örtmek için de devlet teröründen medet umup referandum hırsızlığının ülke gündeminden düşmesi için her şeyi yapmaktalar. CHP yönetiminin de bu hırsızlığa “zımnen onay veren” oyalamacı tavrı da referandum hırsızlığının üstünün örtülmesini kolaylaştırmakta.

Devlet, para, silah, medya mafya vb her gücü elinde tutan yağma düzeninin en gerici, ırkçı, en saldırgan kesimini temsil eden “sağ” artık var oluşunu gayrı meşru yöntemlerle koruyabilmekte. Diktatör ve şebekesinin devlet adına da diye yaptıkları ve yapacakları her şey artık bir suçtur ve suçla, suça bulaşanlarla mücadele edip direnmek tek yoldur.

Devleti gasp ettik biz ne dersek o olur diyenler bir suç güruhundan başka bir şey değildir. Dayandıkları en son “meşruiyet” alanı olan “çoğunlukçuluk” da referandumda HAYIR’ın kazanmasıyla ellerinden alınmıştır. Bundan sonrası yağma düzenini tüm çürümüşlüğüyle ayakta tutmak için açık faşizme geçen diktatör ve ona bağlı “sağcı” suç güruhuyla, buna karşı halkların direnişi arasındaki kavgadır. Faşizmin göstermeci “demokrasiciliğe” de tahammülsüzlükle toplumsal direnişin zorla kazandığı legal alanlara saldırısı ne olursa olsun onları savunmayı gerektirmektedir. Faşist devlet düzeninin hiçbir meşruiyeti kalmamışken faşzime karşı her alanda her araçla direnmek en meşru haktır.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y