Faşist Suç Devletinin Kabusu Ol Direnişçi Ol

İnsanca bir hayat için direnenler 
faşist suç devletinin kabusudur direnişçi ol

Suç devleti düzeni tüm topluma korkuyla teslim olup her şart ve koşula uysal köle olmayı dayatmakta. Beceriksiz basiretsiz diktatör paçavrası ve suç şebekesi köleleşmeyi kabul etmeyenlere karşı ise her zulme müstehak düşman mumelesi yapmayı tek yöntem diye uygulamakta.

1- Devleti de elinde tutan yağma ve sömürü ile var olabilen suç şebekesi dışında herkesin hayatı dahil hiçbir güvencesinin olmaması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel işletilme biçimidir.

2- Türkçü Sunni İslamcı diye dayatılan içinde sadece yağma düzeninin işine yaradığı sürece geçerli olan kırk yamalı bohça faşist ideoloji dışında her fikir ve davranışı halkın bilmesi yasaklı ve tehlikeli sayılmaktadır.

3- Değişip dönüşen toplumun hiçbir ihtiyacına cevap vermesi mümkün olmayan yağma ve sömürü düzeni, halkın uyanışını bastırmak için baskı ve zulüm yöntemleriyle işletilmek dışında her vasfını yitirmiştir.

4- Kürd halkının çocuklarının dahi katledilmesine, devrimcilerin infazına “olağan” devlet işleyişi diye alıştırılmış toplum çoğunluğu artık yoktur.

5- Diktatör ve şebekesinin paçavraya dönmüş ve ancak büyük boyutlu seçim hileleriyle devam ettirebildiği iktidarının her uygulaması sadece dönem değiştiğinde yargılanacak suçlarla ilişkilidir. 

6- Dayatılan kölece yaşam koşullarına artık yeter diyen herkesi düşman sayan devlet düzeni tek başına hiçbir gücü olmayanların bir araya gelmesini, örgütlenmesini önlemeyi temel görev yapmıştır.

7- Toplumu bir arada tutan her mekanizma artık yalnız diktatör ve şebekesinin işine yaradıkça geçerli sayılmakta, tüm topluma eğer hak aramak istiyor veya diktatörü iktidardan düşürmek istiyorsanız iç savaşı göze almalısınız denmektedir.

8- İşletilen sistemin diktatör ve şebekesinin çıkarına olmayan kendi içindeki her çıkış arayışı geçersiz hale getirilmiştir. Halka kalan tek seçenek kendi mücadele meşruluğunun ilanı ve hayatın her alanında her araçla direniştir.

9- Faşist suç devletinin kendi içindeki çıkar çatışması nasıl her kural ve yasadan muaf ve sadece gücü yeten yeteneyse halkın da insanca yaşam mücadelesi yalnız gücü yeten yetene direniştedir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y