Faşist Suç Düzeni mi, Direniş mi?


gayrı meşru diktatörün suç düzeni mi?
insanca yaşanacak bir ülke için direniş mi?


Değişip dönüşen toplumun hak ettiklerini karşılamaktan çok uzak yağma düzeni en gerici, ırkçı, saldırgan ve en pespaye kesimin temsilcisi suç güruhunun uyguladığı faşizmle varlığını sürdürebilmekte.

1- Türkiye’de egemenler, emperyalistlerden gördüğünü “yerli milli” diye hamasetle süsleyip taklit eden ve hakın her şeyini yağmalayıp sömürmeyi dahi ancak vahşete varan keyfi yöntemlerle sürdürebilen toplum üzerindeki asalaklardır.

2- Toplumun her tür bireysel toplumsal hakkını kendi varlığına tehdit gören egemenler yağma düzenlerini ise artık ancak çapsız diktatörün bönlüğü ve acımasızlığıyla devam ettirebilmektedir.

3- Yağma düzeninin iç işleyişi tıkanmış diktatör ile şebekesinin fırsat darbesi ile dayattığı Hitler tarzı başKANlık hezeyanı da toplumdan HAYIR’la reddedilmesine rağmen bundan sonra seçim düzenlemesini de anlamsız kılacak kadar büyük boyutlu seçim hileleriyle piyasaya sürülmüştür.

4- Yağma düzeni diktatöre tapmayana düşmanlaşan faşizme sıkışmıştır.

5-En ufak bir hak arayışını diktatör ve şebekesinin çıkarı için büyük tehlike gören dayatma düzen toplumun her hak adalet özgürlük isteğini top yekün bir ayaklanmayla dile getirecek bir alana sıkıştırmaktadır. 

6- En ufak hak adalet arayışının ve her muhalif duruşun diktatör ve şebekesinin gasp ettiği devlet güçleri ile yandaşlarca saldırıya uğraması örgütlenme, direniş, dayanışma geleneği zayıf toplumu korkuyla sinmeye mecbur bırakmıştır.

7- Faşizme karşı uzun yıllardır mücadele eden devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketi dışında şu anda hak ve adalet arayışını saldırıları da göze alarak sürdüren kalmamıştır.

8- Devrimcilerin, sosyalistlerin ve Kürd hareketinin toplumun beklentisi olan toplu kalkışmayı yapıp yönlendirecek gücü ise zayıf ve hala oluşum aşamasındadır.

9- Toplumda hiç kimse için ya gayrı meşru diktatörün faşist suç düzenine teslim olup kölelik ya da her şeyi göze alıp direnmek dışında bir seçenek kalmamıştır.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y