Faşizm; Suskun Yandaş, Direniş; Mücadeleci İnsan İster

Faşizm; korkak sinik suskun yandaş ister
Direniş; insanın cesur mücadeleci dayanışmacı olmasını ister


Diktatör ve şebekesinin suç işlemek dışında her vasfını keybedip zulüm ve yağmayla dayattığı faşizm şartları ancak korkuyla sinip susan bir toplumla varlığını sürdürebilir.

1- Devlet dahil diktatör ve şebekesinin elindeki her güç yağmanın sürmesi ve toplumun haksızlık ve adaletsizliğe isyan etmemesi için işletilmektedir.

2 Sistemin “geçerli” olduğu iddia edilen her yasa, kural ve kurumsal işleyişi yalnızca diktatör ve şebekesinin çıkarına olduğu sürece geçerlidir. Onları koruyan ve çıkarlarına uygun olmayan her yasa, kural fiilen geçersiz sayılmaktadır.

3- Devlet, para, silah, medya, mafya, insanların iş geçim olanakları vb her gücü elinde tutan diktatör ve şebekesi toplumu rehin alıp zorla yandaşlaşmış bir hayat biçimi dayatmaktadır.

4- Devlet dahil her gücü elinde tutan yağmacılara karşılık verme gücünü ancak örgütlü mücadelede bulabilecek geniş kesimler ise örgütsüz olmanın ağır sonuçlarını yaşamaktadır.

5- Güçlüler ne derse ve ne kadar izin verirse sadece onu düşünebilecek kadar sindirilen toplumun haksızlık ve zulme karşı durabilmesinin tek yolu her şeyi göze alıp direnenlerdedir.

6- Faşizme karşı direnme geleneği zayıf toplumun onur ve insanlığını uzun yıllardır taşıyan direniş, eskisinde güçlü olsa da toplumu harekete geçirebilecek güce erişmemiştir. Açık faşizmde de ayakta kalan direniş bundan sonra da büyük fedakarlıklar yapmak durumundadır.

7- Yağma düzenine yandaşlarda korku ve suskunluk insani çürümeye, direnen insanlarda ise cesaret mücadele ve dayanışmaya dönüşüp farklılaşan iki toplumsal kesim oluşmuştur.

8- Diktatör ve şebekesinin de iktidarda kalabilmek için toplumu korkuyla sinip susanlar ve her şeyi göze alıp direnenler şeklinde ayrışmaya zorlaması sadece köşeye sıkıştığı içindir.

9- Ülkede iki kutup vardır birisi yağmacılar ve yandaşları ikincisi ise insani bir yaşam için mücadele edenler.


KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y