Faşizme Karşı Cesaret Mücadele Dayanışma

 
faşizm karşısında insan kalmak için
cesaret mücadele dayanışma


Diktatör ve şebekesinin iktidarda kalmak için tüm topluma dayattığı açık faşizm şartlarında insan kalabilme yolu direnişte.

1- Faşizm, insanın tarih boyunca birikmiş hasletlerini yok sayıp onu zulüm ve baskı altında korkudan teslim olan köleleşmiş kul haline getirmeye uğraşır.

2- Kendinden başka hiç kimseyle ilgilenmeyen, kendisiyle ilgilenmesini de ancak egemenlerin çizdiği sınırlar içinde yapabilen insan tipi faşizmin “makul vatandaşıdır”

3- Diktatör ve şebekesinin bilgi ve beceri sığlığı dışında her şeyin tehlikeli sayıldığı toplumsal yaşam dayatması “makul vatandaş” sayılanların da sığlaşmasını yoğunlaştırmıştır.

4- Yüzyıllık en geri, en saldırgan, ırkçı, ötekileştirmeci önyargıların en sığ biçimi topluma dayatılan düşünme ve yaşam alanıdır.

5- Çocuk tacizinin “normalleştirildiği”, hırsızlık ve yolsuzluğun iktidarın en doğal hakkı sayıldığı, üniformalı devlet görevlisi ve yandaşların katliam yapmasının kahramanlık ilan edildiği faşizm topluma zulümle dayatılmıştır.

6- Diktatör ve şebekesi toplumsal çürümenin merkezinde yer almakta ve her yandaşını da bu çürümenin unsuru olmak zorundadır.

7-Diktatör ve şebekesi tüm topluma ya insani çürümeye ortak olup iktidar suçlarına bulaşacaksın, ya da bunları yapacak gücün yoksa köle olacaksın ikilemiyle saldırmaktadır.

8- Dünya ve ülke tarihinde görülmüştür ki faşizm koşullarında insan kalabilmenin tek seçeneği direniştir. 

9- Faşizm toplumu cendereye alıp iktidar dışındaki her güce ve sese saldırarak var olabilen kapitalizmin en gerici, ırkçı, yağmacı, egemen kesiminin sistemidir. 

10- Türkiye’de yağma ve sömürüyle var olabilenler açık faşizm koşulları dışında iktidarda kalamayacak ve düzenlerini sürdüremeyecek kadar köşeye sıkışan bir güruhtur. Siyasi temsilciliğini de diktatör yapmaktadır.

11- Cesaret, faşizme karşı durabilmenin gerekli ön şartlarından biridir. Çünkü insan kalabilmek ancak faşizmin saldırıları altında “kaybetmeyi” göze almakla mümkündür. 

12- Faşizm mücadeleyle yıkılabilir. Mücadele edenlerin ortaklaşması, dayanışması ise faşizmi yenebilecek en büyük güçtür.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y