Faşizme Karşı Direniş Haktır Meşrudur

 
Faşizme karşı direniş haktır meşrudur

Faşizmin saldırıları karşısında örgütsüzlüğüyle çaresiz olup bu saldırılarda da kendini savunma imkanı olmayan toplumlar genel bir isyana yönelmezse çürüyüp yozlaşırlar.

1- Yağma düzeni kendisinden başka hiç kimsenin hiçbir toplumsal kesimin bir araya gelip örgütlenmesine hak aramasına mücadele etmesine tahammülü olmayan faşist devlet biçimiyle ayakta durabilmektedir.

2- Yağma düzeninin her kurumu her mekanizması tıkanmış ve ancak faşizmin keyfi zulüm yöntemleriyle işletilebilmektedir.

3- Yağma ve sömürü düzeniyle var olabilenler diktatör ve şebekesi etrafında kümelenmiş bir suç güruhu olmaktan başka her vasfını yitirmiş halk düşmanlarıdır.

4- Emeği ve alınteriyle geçinip ülkedeki her değeri üretenler için insanca yaşam beklentisi dahi ulaşılamayacak bir hayal sayılır hale dönüşmüş ve günü kurtarmaktan öte her şey devlet gücüyle yasaklı, tehlikeli diye dayatılmıştır.

5- Egemenlerin çizdiği sınırlar içinde kendi günlük çıkarından başka her hangi bir şey düşünmesi bile tehlikeli görülen toplum korkuyla sinip susma alışkanlığına gömülmüştür.

6- Faşizme karşı uzun yıllardır mücadele eden devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketinin toplumdan soyutlanıp yalnız kalması için işletilen devlet düzeni artık ne yaparsa yapsın bunu istediği oranda başarmaktan uzaktır.

7- Devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketinin mücadele fedakarlığı toplumda daha önce olmadığı kadar kök salmış ve faşizmin saldırıları karşısında tutunma olanakları vardır.

8- Faşizme direnişin gücü toplumdaki korku iklimini kısa dönemde yok etmekten uzak ancak faşizmin herkesin “mutlak itaatini” sağlamasını engeleyecek kadar da güçlüdür. 
 
9- Toplumdaki içselleştirilmiş güçlüye “tapınmacılık” ve devlet terörü egemenliği faşizme karşı mücadelenin hala devrimcilerin, sosyalistlerin, Kürt hareketinin “fedakarlıklar” dönemiyle süreceğini göstermektedir.

10- Faşizme karşı direniş her şartta dünyanın her yerinde en meşru haktır. Direnişin gücü eskisinden çok büyük ve herkes için insanca yaşamın tek umududur.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y