Faşizme Karşı Hak Adalet Özgürlük Direnişle Mümkün

Hırsız diktatörün faşizmine teslim olma
hak adalet özgürlük direnişle mümkün


Diktatör ve şebekesi, yağma ve sömürüyle var olabilenlerin sürdürülemez düzenini ayakta tutmak için toplumu bir arada tutan her değeri hiçe sayıp iktidarda kalan ve ülkeyi yıkıma sürükleyen suç güruhundan başka bir şey değildir. 

1- Hiçbir zaman hukuk devleti olamamış Türkiye, “her on yılda bir” uyguladığı ara dönemi bu kez diktatörün çıkarı için 7 Haziran 2015 seçimden itibaren devreye sokmuş ve yine kendi yasalarını da hiçe sayıp gücü yeten yetene yönteminin geçerli olduğu haydut devlet dönemine geçmiştir. 

2- Diktatör ve şebekesinin oluşturduğu yapılanma artık herhangi bir suça bulaşmamış, toplumsal çürümenin unsuru olmamış hiç kimsenin yer alamayacağı bir suç güruhudur.

3- Diktatörün etrafında toplanıp onunla var olanlar halka yönelik her tür düşmanlık faaliyeti içinde yer almak zorundadır. Hayatını, ailesini, ülkesini düşünen her insanın bu güruhu kendinden uzak tutması gerekir. Her diktatör yandaşı muhbir, yağmacı yüz kızartıcı insanlık suçu vb bir suçla ilişkilidir.

4- Diktatör ve şebekesi tıpkı Fefhullah Gülen Cemaati’yle olduğu gibi kendi iç hesaplaşmasını bundan sonra da şiddet meselesi haline getirecektir. Faşizm içindeki çıkar çatışması da şiddeti de bitmeyen bir sistemdir.

5- Tüm topluma dayattıkları insan modeli çürüyüp yozlaşmak ve güçlü karşısında korkuyla sinip her zaman yandaşlığa sığınmaktır.

6- Yağma ve sömürüyle var olabilenlerin en büyük gücü toplumda korkuyla sinip teslim olanlar kadardır.

7- Diktatör ve şebekesi sistemin işleyişinde kendilerinin yer almadığı her seçeneği sistemin kurallarını da hiçe sayarak geçersiz hale getirmiştir. Hırsız diktatör ve şebekesinin suçlarına bulaşmayan herkesin tek seçeneği hayatın her alanında her araçla direniştir.

8- Sosyalistlerin, Kürd hareketinin uzun yıllardır sürdürdüğü mücadele deneyim ve cesareti tüm topluma hak adalet ve özgürlük arayışında model olacak birikime sahiptir.

9- Diktatör ve şebekesinin faşizmine karşı her insanın yararlanabileceği hak adalet özgürlük dönemi direnişle mümkündür.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y