Faşizmin Karanlığına Engel Olacak Tek Seçenek: Direniş Dayanışma

Direniş ve dayanışma 
faşizmin karanlığına engel olacak tek seçenek

Sayısız dolandırıcılık, yağma ve yolsuzluk suç belgeleri her gün yayınlanan diktatör ve şebekesinin işlediği suçlardan “sıyrılmak” için nasıl faşizmle iktidarda kalmaktan başka seçeneği yoksa, toplumun da bir parça da olsa hak adalet ve özgürlük için bu suç şebekesine direnmekten başka seçeneği kalmadı.

1- Diktatör ve şebekesi sistemin kendi kuralları içinde iktidarı da, yağma yöntemlerini de, zulmü de, bırakamayacak kadar çok sayıda suça bulaşmış bir güruh. 

2- İnsanca bir yaşam istemeyi daha ulaşılmaz bir hedef görecek kadar sıkışan toplumun da hayatta kalmak dahil en ufak bir hak adalet ihtiyacı ise her alanda her araçla direnmekten geçmekte.

3- Devlet ve toplumsal her mekanizma ancak diktatörün çıkarınaysa işleyebilirken toplumu bir arada tutan her değer de artık diktatöre tapınma ile ona karşı direnme seçenekleri arasına sıkışmıştır.

4- Diktatöre açıkça tapınmayan dini, ekonomik, siyasi, sosyal vb her kurum saldırı altındayken toplumsal her konu da diktatöre tapıp tapmamayla ilişkilidir.

5- Diktatör ve şebekesi faşizm dayatmasıyla yüz kızartıcı suçlarını insanlık ve savaş suçlarıyla kapatmayı devlet işleyişi yapmıştır. Devlet her kurumuyla suç şebekesi olmaktan başka hiçbir vasfı kalmayan bir mekanizmaya dönüşmüştür.

6- Hayatını geçimini pamuk ipliği şartlarda geçirmek zorunda bırakılan toplum çoğunluğu artık bu durumunu da korumakta zorlanmaktadır. Diktatör ve şebekesine karşı her şeyi göze alıp direnenlere eskisinden daha yakın durmaktadır. 

7- Direnişin ağırlıklı olarak devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketinin fedarlığıyla ayakta durması ve bunun da toplumun harekete geçmek için kendini “güvende duyacağı” güce ulaşmaması ezici çoğunluğun direnişi sadece izlemekle yetinmesine yol açmaktadır.

8- Faşizme karşı direnişin sıkıştığı alan devrimcilerin, sosyalistlerin, Kürd hareketinin gücünün saldırlara karşı koymaktan daha ileri adımlar atmaya gücünün yetmemesidir.

9- Direniş gücünü çoğaltmanın yeni yol ve yöntemlerini bulup direniş ve dayanışmanın gücünü arttırmak zorundadır.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y