Her Yerde Her Araçla Direniş Dayanışma


hırsız yağmacı yalancı zalime susma
tek çare her yerde her araçla direniş dayanışma


Hiçbir yasayı, kuralı, toplumsal değeri çıkarına uygun olmadıkça geçerli saymayan bir suç güruhu devlet dahil her gücü eline geçirmiş tüm toplum üzerinde şiddetle zlmüle korkuyla hüküm sürmekte.

1- Devlet, para, silah, medya, mafya, geçim olanakları her gücü elinde geçirip sistemin kendi kuralları içinde işlemesiyle artık iktidarda kalması mümkün olmayan şebekeye karşı tüm toplumun yapabileceği tek şey her yerde her araçla direnmektir.

2- En ufak bir hak veya adalet arayışının dahi devlete yönelik en büyük tehlike ilan edilip saldırıya uğraması haksızlık ve adaletsizliğe uğrayan herkesi yıldırıp susturmak içindir.

3- Sistemin, gücü yeten yetene işleyişi yasa kural ve değerleri geçersizleştirip sadece güçlülerin çıkarına uygun olanı işlevli yapmıştır.

4- Faşist sistem, tüm topluma hak, adalet istemenin her şeyi göze almaktan geçen tehlikeli bir süreç olduğu “canını sevenin” buna yönelmemesi gerektiğini zorla benimsetmek üzerine işlemektedir.

5- Diktatör paçavrasına muhtaç kalan yağma düzeni direnenler çoğaldıkça yıkılma kabusları görmektedir.

6- Faşist suç devleti, kendi çıkarına uygun olmayan her toplumsal etkinlik, hak arayışı vb’ne sürekli saldırıp toplumu örgütsüz savunmasız çaresiz hale getirerek var olabilir. 

7- Her şeyi göze alıp faşizme karşı cesaretle direnenler tüm toplumun geleceğe insanca yaşama yönelik arayışının tek temsilcileridir.

8- Ya hırsız yağmacı yalancıların faşist suç düzenine teslim olmak ya da her şeyi göze alıp insanca bir hayat için direnmek herkesin tercih yapmak zorunda kalacağı iki seçenektir. 

9- Faşizme direniş onun yasak saydığı, tehlikeli bulduğu toplumu içine hapsettiği cenderenin sınırlarına karşı durmakla mümkündür.

10 Faşizmin çizdiği sınırları zorlamadan ona karşı direnmek mümkün olmadığı gibi direnişi sadece bir kaç “cesur” insanın yapabileceği bir şey olarak da görmemek gerekir.

11- Türkiye’de işletilen faşist sistem çürüyüp yozlaşmış bir topluma, direnenler ise onurlu çalışkan ve bilgili bir topluma ihtiyaç duyar.

12- Faşizmi yıkmak mümkündür bunun yolu ise gücü yeten herkesin her alanda her araçla direnmesi ve dayanışmasıdır.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y