İnsanca Yaşanacak Ülke Direnişle Gelecek

 
insanca yaşanacak ülke 
faşizme teslim olanlarla değil 
direnenlerle gelecek

Diktatör ve şebekesinin yasa, kural ve her insani değeri hiçe sayıp sadece suça bulaşanlarla devam ettirebildiği faşist düzenin tamamen yitirdiği meşruiyeti yeniden oluşturma arayışı direnenlerin mücadelesine takılmakta.

1- Yağma düzenlerini ancak katliamlarla sürdürebilenlere karşı Soma katliamının 3. yılında alanlara çıkanlar katliamın gerçek sorumlularına işaret edip adalet aradı.
 
2- Değişip dönüşen toplumun, uçuruma sürüklenen ülkede haklı bir isyan çıkarmaması için zulmü tek devlet işi yapan diktatör ve şebekesinin korkuyla sindirdiği geniş kesimlere karşı hak adalet özgürlük uğruna direnenlerin mücadelesi ülkenin tek insanca yaşam umudunu temsil etmekte.

3- En ufak bir şey yaptığında “fişlenip” hayatının karartılacağına zulümle inandırılmış geniş kesimlerin referandumdaki “en uslu en yumuşak” itirazının dahi seçim hilesiyle yok sayılması toplumu ya aktif direniş ya da teslim oluş seçeneğine sıkıştırdı. 

4- Diktatör ve şebekesinin temsil ettiği yağma ve sömürü düzeni sürdürülemeyecek kadar yıpranıp çürümüş bir yapıdır.

5- Yağma düzeninin toplumda herkese verebileceği tek şey zulüm, köleleşme ve IŞİD’leşen bir devlet yönetimiyle daima tehlike altında bir yaşamdır.

6- Allah’ları ceplerine attıkları para olanların ne İslam adına söylediklerinin ne de devlet gücüyle topluma zorla dayattıkları yalanlarının herhangi bir değeri yoktur. 

7- Türkiye, en gerici ırkçı, en saldırgan kesimlerin faşist rejiminin egemen olduğu bir ülkedir. Faşizme karşı direniş ise uluslararası kurallarca da en meşru mücadele yöntemidir.

8- Faşizme karşı her şeyi göze alıp direnenler tüm toplum için insani bir yaşam oluşturulması yolunda tek seçenektir.

9- Faşizmin tek bildiği zulüm ve yağma iken direniş ülkenin toplumun nasıl yaşanacak bir hale getirileceği bilgisiyle donanımlıdır.

10- Faşizm koşullarında teslim olmayıp direnmek insan kalmanın tek seçeneğidir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y