Ülkeyi Yıkıma Sürükleyen Saltanat

ülkeyi yıkıma sürükleyen saltanat
yaşam kriziyle boğuşan toplum


Sürdürülemez hale gelen yağma düzenini diktatör ve şebekesinin açık faşizmi de buna karşı çıkanlara zulmü baskıyı ve şiddeti tek yöntem diye dayatması da kurtaramayacak.

1- Diktatör ve şebekesi iktidarda ancak hile ve zulümle kalabilen suç güruhu olmaktan başka her vasfını yitirmiştir.

2- Diktatör yandaşı olmak da artık suç ortaklığıyla, şu veya bu düzeyde iktidarın işlediği suçlara bulaşmakla mümkündür. 

3- Referandum sonuçları ortaya çıkarmıştır ki diktatör ve etrafına topladığı en gerici, ırkçı, saldırgan yağmacı faşist “sağın” toplumsal çoğunlukçuluğu artık kalmamıştır. 

4- Diktatör ve şebekesi uluslararası alanda da giderek artan yalnızlaşmadan kurtulup iktidarda kalabilmek için ülkeyi yıkıma sürüklemenin ortaya çıkardığı rantı paylaşacak yeni “güçlü” suç ortakları aramayı tek devlet dış politikası yapmıştır.

5- Ülkedeki hemen her alan derin bir krizdedir. Krizin yükünün yıkıldığı ve yıkılmaya devam edildiği toplumda artık ne yaparsa yapsın ne kadar çalışırsa çalışsın açlıktan bir adım önde olmayı dahi başaramayanlar daha önce olmadığı kadar çoğalmış ve geleceğe yönelik umutları da tükenmektedir. 

6- Krize ancak holdingler, bankalar ve iktidar kodamanları sıkıntıya girdiği zaman kriz var diyebilen yağma sömürü düzeniyle var olabilenler, toplumun yaşamsal krizini yok saymaya devam etmektedir.

7- Diktatör ve şebekesinin beceriksiz basiretsizliği devlet dahil toplumu rehin tutan suç şebekelerinin baskı ve zulmüyle örtülmekte her şeyi göze alıp buna karşı çıkanların “azınlıkta kalması” ve toplumun korkuyla sinip “bu döneminde geçmesini beklemesi” ülkedeki yıkımı içinden çıkılmaz hale getirmektedir.

8- Yağma düzeni kendi içinde diktatör ve şebekesi dışındaki seçeneklerini tüketmenin çöküşünü yaşarken buna karşı direniş her tür saldırıya rağmen toplumsal öfkeyle buluşma yolları aramayı sürdürmektedir. 

9- Ya yağma düzeninin faşizm dayatmasına teslim olup suça bulaşmış kölelik ya da insanca yaşanacak bir ülke için her alanda her araçla her şeyi göze alan direniş.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y