Yağmacıları Durdurmak Birlikte Direnişle Mümkün

 ülkeni hayatını yağmalayanları durdurmak 
birlikte direnişle mümkün

Zulüm karşısında korkup sinenler zalime sürekli saldırma imkanı verir. 

1- Baskı, zulüm ve hileler dışında iktidarda kalamayacak kadar sıkışan diktatör ve şebekesi tüm topluma ömrün boyunca bu zulüm altında yaşamak zorundasın diye dayatıyor.

2- Devleti elinde kim tutar paraya silaha güce kim sahip olursa onun karşısında birlik olup direnmek yerine teslim olmaya zulümle alıştırılmış toplum çoğunluğu diktatör ve şebekesinin yağmasından en az zararla “sıyrılmak” için bireysel çareler dışında her seçeneğe uzak durmakta.

3- Emekçilerin sendikalardan uzak durmak zorunda kaldığı üye olanların ise ezici çoğunluğunun patronlar için çalışan sarı sendikalara mecbur olduğu emekçilerin meslek örgütlenmeleri içinden ne kadar zulüm olursa olsun bir tepki beklemek mümkün değil.

4- Kürd halkının hayatının her anında devletin saldırısı altında kalıp 3 kişi bir araya gelmelerinin dahi katledilmek dahil her zulme gerekçe yapılması harekete geçmelerini engellemekte.

5-Yağma ve sömürü düzeniyle var olabilenlerin uzun yıllardır hak adalet ve özgürlük talepli en ufak bir girişimi dahi “hayatların karartılması” saldırısına dönüştürmesi tüm toplumda yaşamak için ellerindeki pamuk ipliğine bağlı imkanları da kaybetme korkusunu kronikleştirmiştir.

6- Örgütlenip birlikte hareket etmek ve dayanışmak dışında daima güçsüz kalacak halkların, faşist devletin bu saldırılarına karşı insanca bir yaşama ulaşmak adına direniş örgütlülükleri oluşturması dışında seçeneği yoktur.

7- Uzun yıllardır faşizme karşı mücadele eden devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketinin yağma ve sömürü düzeninin sıkıştığı diktatör ve şebekesine karşı birlikte direnerek iktidar alternatifi oluşturacak bilgi ve birikimi vardır. Diktatör ve şebekesine karşı hiç kimsenin ve akımın direniş dışında seçeneği yoktur. 

8- Birlikte direnişin hayatın içinde oluştuğu her direniş eyleminde artık daha sık görülmektedir. Bunu, yağma şebekesini defedecek ortak mücadele örgütlenmesine dönüştürme zamanıdır.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y