Zulme Karşı Birlikte Direniş

 
zulme karşı birlikte direniş

Kendi sefil çıkarından başka hiçbir şeyi önemsemeyip bunu da ülkenin tek sorunuymuş gibi dayatan diktatör ve şebekesinin faşizmine karşı direnenler tüm toplum için insanca yaşam umudunun temsilcileridir. 

1- Ülkeyi yıkıma sürükleyip toplumu çürütüp yozlaştırarak iktidarda kalmaya uğraşan diktatör ve şebekesi yağma düzeniyle var olabilenlerin temsilcisi bir suç güruhudur.

2- Diktatör ve şebekesi için, ülkedeki her kaynak sömürülüp yağmalanacak, her insan ise bu yağmaya kölelik koşullarında katlanıp hiçbir zulme de itiraz etmemesi gereken rehinelerdir. 

3- Toplumu, kendi hayatını ilgilendiren toplumsal her gerçekle bağı zorbalıkla, sansürle, dinle, şiddetle koparılmış geniş kesimler diktatör ve şebekesinin yalan ve dayatmaları dışında her hangi bir şeyi düşünmelerinin dahi tehlikeli olduğuna inandırılmıştır.

4- Devleti de elinde tutan suç şebekesinin her yöntemle uyguladığı zulümden az veya çok etkilenmeyen hiç kimse yokken toplumun ezici çoğunluğu sürekli hale dönüşen uğradığı zararları sineye çekip daha “kötüsünden” kaçmanın bireysel yollarını en güvenli seçenek saymaya devam etmektedir.

5- Faşizme karşı uzun yıllardır mücadele eden devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketinin hayatları bahasına fedakarca yürüttüğü mücadele toplumda korkuyla sinip susma alışkanlığını aşındırmaya devam etmektedir. 

6- En ufak bir hak adalet talebinin her şeyi göze almaktan geçmesi, geniş kesimlerin hayatlarının her günü uğradığı haksızlığa öfkesini genel toplumsal bir hareket dışında ifade edemeyecekleri dar alana sıkıştırmıştır.

7- Diktatör ve şebekesinin iktidarda kalmak için sistem içinde var olduğu iddia edilen her itiraz seçeneğine saldırması ve tüm topluma “iç savaşı” dayatması, hiç kimseye genel bir isyanda taraf olmak dışında toplumsal bir gelecek imkanı bırakmamıştır. 

8- Toplumun hayatta kalmak dahil her sorununun sistem içindeki çözümsüzlüğü faşizme karşı birlikte direniş dışında her seçeneği geçersiz kılmış ve faşizme karşı direnenlerin birlikte direnişi oluşturması en önemli göreve dönüşmüştür.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y