Zulme Teslim Olmayan Direniş Kazanacak

 
Zulme teslim olmayan direniş kazanacak

Faşizm kendi içinde çıkar çatışması bitmeyen ve bu çatışmayı da ancak şiddet yöntemleriyle sürdürebilen bir rejimdir.

1- Türkiye’de yağma ve sömürüyle var olabilenler düzenlerini ancak faşizmle devam ettirebilecek kadar beceriklidir. 

2- Halkın her hangi bir konuda güç ve insiyatif sahibi olmasından duyulan korku yağma düzeninin belirgin özelliğidir. Toplumu zulümle baskı altında tutmayı her zaman tek geçerli yönetim modeli olarak uygulamaktadırlar.

3- Toplumun baskıya direnci geliştikçe yağma ve sömürüyle var olabilenlerin korkuları da kendi içlerindeki çatışmayı çoğaltmaktadır.

4- Diktatör ve şebekesinin yağma ve sömürüyle var olabilenleri “ben yoksam her şey yıkılır” diye zorla tek adam diktatörlüğüne razı etmesi iç çatışmalarını daha da çoğaltmıştır.

5- Faşizmin kendi iç çatışmaları halkların emekçilerin direnişi güçlendikçe daha çok açığa çıkacaktır. 

6- Devlet dahil gücü elinde tutan yağmacılar karşısında direniş geleneği zayıf toplumun uzun yılların direniş mücadelesinin birikimiyle bu özelliği değişmektedir.

7- 12 Eylül 1980’den bu yana devlet top yekün saldırıya geçinde toplumun ses çıkarmaz hale gelmesi Gezi direnişinden bu yana değişmiş, diktatör ve şebekesinin 12 Eylül 1980 Askeri darbesini aratmayan hatta geçen yöntemleri dahi direnişi bitirememiştir.

8- Faşizmin saldırıları karşısında darmadağın olup “kişisel” dertler peşinde ömür tüketme dönemi kapanmış, onun yerine ne olursa olsun her şeyi göze alanların direnişi önemli bir güce dönüşmüştür.

9- Diktatör ve şebekesinin faşizmine karşı düzen içi her seçenek geçersizleşip çürürken direnişin sunduğu alternatif bir yaşam olanağı toplum için tek gerçekçi iktidar alternatifi durumuna gelmektedir.

10- Zulme teslim olmanın çeşitli biçimleri vardır ancak bunların hepsinin ortak özelliği faşizm saldırılarına suskun ve etkisiz kalmaktır.

11- Zulme teslim olmak yerine direnenlerin mücadelesinde belirleyici güç şu an dayanışmadır. Haksızlık ve zulüm karşısında hiç kimsenin yalnız kalmaması faşizm yerine insanca yaşanacak bir ülke ve kazanmanın adımıdır.KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y