Direnenler Kazanacak Diktatör Hesap Verecek

Direnenler kazanacak 
diktatör de şebekesi de hesap verecek

Devlet dahil sistemin her kurumunun sadece diktatör ve şebekesinin çıkarına işletilmesiyle tek tek savunmasız kalan insanların hak adalet ögürlük arayışında direniş dışında çaresi yoktur.

1- Diktatör ve şebekesi suç güruhu olmak dışında her vasfını kaybetmiş ve kendileriyle birlikte de devlet dahil sistemin her mekanizmasını da suç şebekesi yöntemlerine göre işlemeye mecbur bırakmıştır.

2- Diktatör ve şebekesi “devlet adına” diye suç işleyip hesap vermekten kaçan halk düşmanlarının en son ve en yüzsüz temsilcileridir. 

3- Devleti de elinde tutan şebekeler halka karşı topyekün saldırıya geçince örgütsüzlükle kendini savunmaktan aciz toplum çoğunluğunun korkuyla sinip susma alışkanlığı direnenlerin mücadelesi sürdükçe kırılmaktadır.

4- 15 Temmuz fırsat darbecisi diktatör her suçu açıkça işleme olanağı bulduğunu zannederken bitmeyen direniş karşısında kabuslar görmekte ve en ufak bir hak arayışını dahi iktidardan düşmeleriyle sonuçlanacak bir halk isyanı habercisi saymaktadır.

5- Toplum, diktatör ve şebekesinin suç düzenine teslim olup köleleşmekle bir halk isyanına kalkışmak arasında sıkışmıştır.

6-Değişip dönüşen toplumun diktatör ve şebekesinin devam ettirdiği suç düzeniyle yaşamak istemediği açıkça ortadayken bir halk isyanı dışında seçeneksizliğe sıkışması direnişin güçlenmesiyle çözülecektir. 

7- Direnenlerin her şeyi göze alan bir “azınlık” olmaktan çıkıp toplumun kabul ettiği alternatif iktidar seçeneği haline dönüşmesi süreci en belirgin toplumsal gelişmedir.

8- Diktatör ve şebekesinin yıkılıp gideceği artık kesin bir sonuçken bu sadece halk direnişiyle gerçekleşirse suçlular hesap verebilecek ve toplumun özlemini duyup hak ettiğine inandığı özgürlükçü bir dönem açılabilecektir.

9- Devlet suçlarının, yağma ve sömürüyle var olanların her suçlarının cezasız kalmasıyla işletilen yağma düzeni ancak bu suçluların tek tek halka hesap vermesiyle değişebilir. Devlet suç ve suçlularının cezasızlığı sürdükçe toplum da ülke de ne huzura kavuşacak ne de insanca bir yaşam olanağı bulunacaktır. Bunun tek yolu da direniştir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y