Direniş Akıl ve Vicdandır

 

diktatöre tapmak çürütüp yozlaştırır
direniş akıl ve vicdandır


Zulmün zalimin gücü karşısında her seferinde teslim olup sessiz kalan veya zalimin suçlarına bulaşarak sadece kişisel çıkarını önemseyenlerde vicdanın oluşması mümkün değilken akıl ve bilgi ise bu kişiler için hep gereksiz sayılır.

1- Toplumlarda vicdan ve empatinin toplumsal hayatının işleyişinde geçerli olması için o toplumların haksızlık ve zulme karşı direnme geleneğinin oluşması gereklidir. Direniş geleneği ülkemizde tüm toplumu peşinden sürüklemeye yetecek kadar güçlü olmasa da daima var olmuştur.

2- Zalime teslim olup hatta onunla birlikte zulme ortak olmak devlet ve devletçi yandaş olma gereğidir. 

3- Zalimin en ufak bir sıkıntısını abartılı önemseme yandaşlığından haksızlık ve zulme uğrayan “güçsüzlere” düşman olma gerekçeleri uydurmaya kadar her tür çürüyüp yozlaşma “sağcılık, devleti savunmacılık, dincilik, milliyetçilik, vb” kılıkları altında egemendir.
 
4- Güce tapınmacılığın yozlaştırmasına karşı ise toplumsal bir insan olmak ancak zulme karşı direnişe katılarak keşfedilebilir.

5- Faşizmin dayattığı zulüm koşullarında yaşamak istemeyişinin sarsıntılarını yaşayan değişip dönüşen toplumun, bu süreci akıl ve vicdanla ilişkisi hiçbir zaman olmamış diktatör ve şebekesiyle kıyasıya bir açık çatışmaya girmeden geçirmesi imkansızdır.

6- Diktatör ve şebekesi yağma düzeninin en çürük en yoz kesimlerinin temsilcisidir. Tüm toplumu da kendileri gibi çürütüp yozlaştırmak için her yöntemi uygulamaktadırlar. 

7- Aklın değil diktatöre tapmanın, vicdanın değil kişisel çıkarlar için her suçu işlemenin geçerli olduğu yağma düzenlerine karşı insannın tek seçeneği direnmektir.

8- Faşist devlet düzeninde direniş aklı ve vicdanı taşıyan tek güçtür. 

9- Direniş, çürüyüp yozlaşmanın karşısında insanın aklı ve vicdanı keşfi ve bununla birlikte insanca yaşanacak bir toplum oluşturmasının da ilk zorunlu adımıdır.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y