Direnişe Katıl Diktatörün Kabusu Ol


Diktatörün kabusu ol direnişe katıl

Yağma ve sömürüyle var olabilenlerin düzeni sürdürülemezce tıkanmıştır. Diktatör ve şebekesinin suç devleti yöntemleri de yağma düzenini ayakta tutamayacaktır.

1- Kendi sefil çıkarından başka hiçbir şeyi önemsemeyip ülkeye ve topluma zarar vermekten başka da bir meziyeti kalmayan diktatör ve şebekesine karşı korku toplumunu sarsan dinmeyen bir direniş sürdürülmekte.

2- Faşist yağma düzeninin ötekileştirip daima saldırdığı devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketi, emekçilerin, Alevilerin, kadınların, gençlerin, diktatöre tapmak istemeyen herkesin umudu olmayı direnerek sürdürüyor.

3- Devlet top yekün saldırıya geçince tüm toplumun teslim olup suskunluğa gömülmesine ve hiçbir aykırı sesin duyulmamasına alışkın olan yağmacılar her şeyi göze alıp direnişi sürdürenlerin tüm toplumu ayaklandırma olasılığının kabuslarını yaşıyor.

4- Çürümüş her yeri dökülen yağmacı faşist devlet düzenini sürdürmeye diktatör ve şebekesinin suç yöntemleri de yetmiyor ve toplumun hak adalet özgürlük talebinin önüne geçemiyor.

5- Diktatöre tapmak dışında her şeyin devlet ve yandaş saldırısına gerekçe yapılması, değişip dönüşen toplumun korkuyla sinmekten usanması, direnişin her şeyi göze alanlarca sürdürülmesi dünyanın en eski faşist diktatörlüğü olan yağma düzenini kaçınılmazca yıkılmaya doğru sürüklüyor. 

6- Diktatör ve şebekesinin işledikleri sayısız suçtan kurtulmanın tek yolu diye hırsızlık oylarıyla dayattıkları başKANlık da daha ilk günden uğradığı yıpranmışlığıyla yağma düzenini “sıkıntısız” sürdürmeye çare olamıyor.

7- Direnenlerin devlet saldırılarıyla oluşturulan korku ortamıyla toplumdan soyutlanıp yalnızlaştırılması bu kez eskisi kadar etkili olup direnişleri bitiremiyor. Faşizme karşı direnenlerin yanında olmak için “güvenli” fırsat beklemek toplumsal durum haline dönüşüyor. 

8- Örgütsüz toplumlar kendi hak ve özgürlükleri için isyan dışında çaresiz bırakılınca bu isyanı yaratacak tek güç direniştir ve her direniş bir isyan alanı olmaya adaydır.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y