Faşizm Ülkeni Hayatını Yıkıma Sürüklerken Susma Direnişe Katıl

Diktatör çıkarı için ülkeni hayatını yıkıma sürüklerken korkma susma direnenlere katıl

Her siyasi girişimi “felakete dönüşen” öngürüsüzlüğü ve bönlüğüyle dünyanın diline düşen diktatör, uluslararası alanda da ülke içinde de kendi şahsi çıkarı dışında hiçbir şeyi önemsemeyen bir suçlu olmaktan başka her vasfını yitirmiştir. Diktatörle birlikte hareket edip “emir kuluyuz” saçmalığına sığınanlar da suç şebekesinden başka bir şey değildir.

1- Türkiye’de egemenler her yeni siyasi girişimlerine rehin tuttukları insanları katlederek başlama alışkanlığındadır. Diktatörün emriyle yapılan sayısız katliam ise her yeni siyasi girişiminin içinden çıkılmaz bir felakete dönüşmesindendir.

2- Diktatörün Rusya ile arasını düzetmek için IŞİD’deki elemanlarına iki askeri canlı canlı yaktırtmasının ardından giriştiği siyasi macera sonunda Katar’a asker sevk etmeye kadar uzanmıştır. Diktatörün kişisel menfaati için ülkedeki her insan sadece bir rehinedir. 

3- Uluslararası alanda ülkeyi tam yağmaya açıp kişisel çıkarı için peşkeş çeken diktatörün yarattığı yıkım her insanın hayatını etkilerken toplum da ırkçılığa gericiliğe sarılmaya mecbur ediliyor.

4- Holdingler, bankalar, iktidardaki kodamanlar iflas ilanı vermedikçe “ekonomik kriz” olmadığına iman etmiş satılık medyanın pembe tablolarına karşı ülkedeki herkes daha da derinleşen bir ekonomik yıkımı yaşamakta.

5- Diktatörün ve şebekesinin kendi iç çatışmaları ve siyasi entrikaları sonucu işsiz, evsiz kalıp hayatı paramparça olanlar artık milyonlarca kişidir.

6- Devlet halka karşı top yekün saldırıya geçince susup sinerek “en az zararla” kurtulacağına inanmış geniş yığınların hayatları ise diktatörün saldırılarından “sıyrılmak” bir yana daha fazla etkinlemeye başlamıştır.

7- Diktatör menfaati için ülkeyi yıkıma sürüklemekten başka seçeneği olmayan bir suçluyken onun karşısında korkuyla sinip kaderini beklemek ise sadece hayatını riske etmek dahil her zararı görmeyi kabullenmektir.

8- Diktatör ve şebekesinin faşizmine direnmeyen teslim olan hiç kimsenin insan olma vasfını yitirmemesi mümkün değildir.

9- Ülkeyi toplumdaki her insanın hayatını yıkıma sürükleyerek devam ettirilen suç düzenine karşı hiç kimsenin direniş dışında insani bir çıkışı yoktur.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y