Faşizme Direnenler Ne İçin Mücadele Ediyor


Diktatöre faşizme direnenler 
ne istiyor ne için mücadele ediyor

Diktatör ile şebekesi suç işlemek dışında her vasfını kaybetmiş ve herkesi, her kurumu da suça bulaşmaya mecbur bırakıp iktidarda kalmaya uğraşan bir suç güruhundan başka bir şey değildir.

1- Diktatör ve şebekesi ile hareket eden herkes her kurum faşizmin insanlığa karşı işlenen suçlarına bulaşmaktan sorumludur. 

2- Diktatör ve şebekesi tüm topluma “yağma ve sömürüye kölece teslim ol, baskı ve zulüm altında yaşamaya mecbursun” diyerek sürdürülemez hale gelen yağma düzeni ve çıkarları dışında hiçbir şeye önem vermemektedir.

3- Değişip dönüşen toplum çoğunluğu faşizm koşullarında yaşamaya karşı olsa da örgütsüzlüğü ve savunmasızlığıyla kitlesel tepki verme gücü bulamamaktadır.

4- Diktatör ve şebekesinin halkın hak adalet ve özgürlüğün kırıntısını istemesini dahi tehlikeli saydığı faşizmine karşı hayatları dahi tehlikede olan halkların emekçilerin insanca yaşam isteyen herkesin tek seçeneği faşizme karşı direnişe katılmaktan geçmektedir.

5- Direnişin temel talebi herkesin hiçbir ayrıma uğramadan hak adalet özgürlük içinde insanca yaşayacağı bir ülkenin oluşturulmasına yöneliktir.

6- İktidarda oldukları için her tür suçu işleyip bu suçlardan da kaçanların yargılanıp hesap vermesi insanca yaşanacak bir ülke için vazgeçilmez koşuldur.

7- AKP iktidarı süresince zulme uğrayıp hakları gasp edilenlerin haklarının iadesi ve zararlarının tazmini temel direniş talebidir.

8- İşsizlikle “terbiye etme” devrine son verilip işsiz olan, kalan herkesin temel ihtiyaçlarını karşılayacak gelirinin olması ve bir iş bulması devlet sorumluluğu sayılmalıdır.

9- Her emekçinin güvenceli, örgütlü çalışma hayatına sahip olması en doğal hakkıdır.

10- AKP iktidarı boyunca talan edilen her ülke kaynağı sorgulanıp bu talanda yer alanlar hesap verip yağmaladıkları her şeye de halk adına el konulmalıdır.

11- Devlet baştan aşağıya değiştirilip yağmacıların değil halkın yararına oluşturulmalıdır.

12- Kürd halkına kendi kaderini tayin hakkı tanınıp bunu özgürce değerlendirmeleri için de her olanak oluşturulmalıdır.

13 Faşizme karşı direniş insanca yaşam isteyen herkes için gerçekçi tek seçenek onun dışındaki her şey ise toplumsal yıkımın devamıdır.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y