Faşizme Karşı Çare Her Yerde Direniş

 
Diktatör korkudan sinenler kadar güçlüdür 
tek çare her yerde her araçla direniş

Diktatör ve şebekesinin doğrudan çıkarına olmadığı sürece sistem parmağını dahi oynatamayacak kadar tıkanmış, faşizmin gücü yeten yetene dayatması dışında toplumsal hiçbir kural, yasa ve işleyişin değeri kalmamıştır.

1- Diktatör ve şebekesi dışında herkesin her kesimin varlığına yağma düzenine tehlikeli sayılıp saldırması olağanlaştırılmaktadır.

2- Diktatör ve şebekesi suç düzeni oluşturup bu suçlara bulaşmayan herkesi de düşman diye gören bir devlet ve toplum düzeni dışında ayakta kalamayacak kadar sıkışmıştır.

3- Devletin her kurumu, medya, her yandaş yalanlardan oluşan resmi ideolojiyi tekralayıp zulümle susturulan topluma da bunlara inanmak dışında her şeyi yasaklamıştır. 

4- Yağma, sömürü düzeniyle var olabilenlere diktatör tapınma ve devlet suçlarına bulaşmak dışında her yolun kapalı olmasına “alışmak” dışında seçenek bırakılmamıştır.

5- Yağma düzenini içinden çıkılmaz bir krizdedir ve krizin yönü toplumsal kırılmayla herkesin birbirine saldırdığı iç çatışmaya doğrudur.

6- Düzenlenen 15 Temmuz “fırsat” darbesinin üstünden geçen yaklaşık 1 yılda diktatör ve şebekesi toplumsal iç çatışma için devlet güçleri dahil her tür hazırlığını yapmıştır.

7- Diktatöre tapmak, her zulme baskıya yağmaya sömürüye sessiz kalıp kabullenmek tüm topluma dayatılan tek hayat biçimidir. 

8- Diktatörün beceriksiz çıkarcılıkla ülkeyi yıkıma sürüklemesi toplumsal her işleyişi her konuyu artık ya diktatöre teslim olmak ya da direnmek seçeneklerine sıkıştırmıştır.

9- Direnme geleneği zayıf toplumda faşizme karşı direniş geleneğini uzun yıllardır taşıyan devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketinin güçlenmesi dışında hiç kimse için insanca bir çözüm seçeneği yoktur. 

10- Diktatörün, toplumun örgütsüzlüğü ve kendini savunacak araçlarının olmamasına güvenip dayattığı suç düzeni ancak korkuyla sinenler kadar işlevlidir. 

11- Diktatörün dayattığı suç düzenine karşı insanca yaşam umudu yalnız direnişle ayaktadır ve isyan dışında çözümsüzlüğe sıkışan toplumu bir kırımdan koruma gücünü de taşımaktadır.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y