Faşizme Karşı Hak Adalet Özgürlük Direnişte


Diktatörün faşist suç düzenine karşı 
hak adalet özgürlük direnişle mümkün

Diktatör ve şebekesinin işledikleri suçların sonuçlarından kaçmak için iktidarda kalmaya mahkum oluşları tüm toplumu ya diktatör ve şebekesinin suç düzenine teslim olup köleleşmeyi kabule ya da her şeyi göze alıp direnmeye sıkıştırdı. Faşist suç düzeni karşısında korkup sinen çoğunluk ise bu iki seçenek içinden birini tercih yapmak zorunda kalacağı süreçte.

1-Yağma ve sömürüyle var olabilenlerin düzeni diktatörün başKANlık hezeyanını da daha ilk andan itibaren tüketip sadece zulüm yöntemleriyle düzenlerini sürdürebilmekte.

2- Uzun yılların faşist devlet geleneğinin artık sadece suç yöntemlerini devreye sokması yağma düzeninin sürdürülemezliği göstergesi.

3- Kendisi dışında her örgütlü güçten ölümüne ürken faşist devletin uzun yıllar uyguladığı baskıyla 3 kişi bir araya gelmeyi dahi tehlikeli sayma alışkanlığı edinmiş toplumun savunmasız çaresizliği ancak her şeyi göze alıp direnenlerin fedakarlıklarıyla değişmekte.

4- Faşizme karşı mücadele etme geleneğini devrimcilerin, sosyalistlerin ve Kürd hareketinin taşıması ve bu kesimlere yaklaşmanın dahi devletçe en büyük suç sayılıp bunun da toplumda en “tehlikesiz” düşünce olarak kabul görmesi ise ancak direniş büyüyüp toplumsal bir güce dönüştükçe erimekte.

5- Gezi ve Kürd halkının isyanları değişip dönüşen topluma yeni bir seçeneğin olabilirliğini gösterdi.

6- Diktatör ve şebekesinin ülkeyi yağmadaki “açgözlülüğü” kendi içlerindeki çıkar çatışmalarını silahlı çatışma ve gücü yeten yetene suç şebekesi düzenine dönüşürken aynı zamanda tüm toplumu da bu faşist suç düzenine mahkum etmekte.

7- Diktatör ve şebekesiyle çıkışsızlığa sıkışmış toplumun tek tek kişi olarak suç devleti karşısında yapabileceği hiçbir şey yoktur. Kendini dünyanın merkezinde görme alışkanlığındaki “muhalif” unsuların alışılmış “yurtdışına kaçış” veya alışılmış “her şeyden elini eteğini çekme” bireysel çare arayışları ise artık trajedi olmaktan çıkmış bir komedidir.

8- Faşizme karşı durabilmek için “uygun fırsat” bekleyen veya ne yaparsa yapsın bireysel olarak hep kazanıp hiçbir şey kaybetmemeyi umanların ayakbağından kurtulan bir direnişin oluşmasının ağır ve sancılı süreci yaşanırken toplumun hak adalet özgürlük talebine uygun gerçek güçte oluşmaktadır. Faşist suç düzenine artık yeter diyenlerin tek seçeneği direniştedir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y