Faşizme Karşı İnsanca Yaşam Seçeneği Direniş


Faşizmin gücü teslim olanlar kadardır

Sürdürülemez hale gelen yağma sistemini suç devleti yöntemleriyle devam ettirmeye uğraşan diktatör ve şebekesi, toplumun devlet top yekün halka saldırıya geçince korkuyla sinip susma alışkanlığından güç almaktadır.

1- Yağma ve sömürüyle var olabilenler artık sadece suç yöntemleriyle varlıklarını sürdürebilecek kadar tükenmiş bir güruhtan başka bir şey değildir.

2- Yağma sistemi kendi içindeki her alternatifi tüketip en gerici, ırkçı, saldırqan, yoz kesimini temsil eden diktatör ve şebekesinin zorbalık yöntemlerine sıkışıp kalmıştır.

3- Toplumsal ilişkiler ve toplumun büyük çoğunluğu dünyanın en eski faşist devletinin dayatmalarıyla yaşamak istemeyecek kadar dönüşüp değişmiş ve farklı bir toplumsal yaşam istemektedir.

4- Üretim ilişkileri ve üretici güçlerdeki gelişmişliğin ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzak olan faşist devlete dayanan yağma sistemi toplumdaki değişimi zorbalıkla bastırmak dışında hiçbir “çözümü” kalmayan yoz ve çürük bir yapıdır.

5- Yağma düzeninin faşizmine karşı toplumun insanca bir yaşam için gerçekçi tek seçeneği hayatın her alanında her araçla diktatör ve şebekesinin suç devleti ve yandaşilarına karşı her şeyi göze alarak direnmektir.

6- Diktatör ve şebekesinin iktidara her tür yöntemle yapışmasıyla yağma düzeni içindeki bitmeyen çıkar kavgası artık göstermelik devlet, yasa, toplumsal kuralları da hiçe sayan şiddet yöntemleriyle sürmektedir.

7- Korkuyla sinip her şeye katlanıp egemenlerin ezberlettiği yalanlar dışında düşünmesi dahi tehlikeli sayılan yönetilenlerin en ufak bir hak adalet taleplerinin sadece şiddet ve zulümle karşılanması olağan işleyiş yapılmıştır.

8- Hayatının her anında faşizmin saldırısı altında olan toplumun tek tek kişisel olarak bu saldırılara karşılık verme gücü yokken bu saldırılarda kendi savunmasını yapabileceği örgütlenmesi ise minimumdur.

9- “Uslu vatandaş” olup örgütsüz savunmasız kalmaya alıştırılmış toplumun faşizmin saldırıları altında kendini savunmasının yegane yolu her şeyi göze alıp direnen az sayıdaki devrimci, sosyalist ve Kürd hareketindeki insanla dayanışması ve onlarla birlikte harekete geçmesindedir.

10- Faşizmin gücü teslim olanlar kadardır. İnsanca yaşamanın tek seçeneği ise her şeyi göze alıp direnişe katılmaktadır.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y