İnsan Direnir

faşist suç devletinde insan kalmak direnişte

Direniş, faşizmin dayattığı sınırlara karşı durulmasıdır.

1- Türkiye dünyadaki en eski faşist diktatörlüklerden birisidir.

2- Faşist devlet biçimi olmazsa var olmaları mümkün olmayan yağmacıların düzenidir.

3- Yağma sömürü düzeniyle var olup devlet gücünü de elinde tutanların çıkarlarına hizmet etmeyen her yasa, kural, toplumsal etkinlik, fikir vb sürekli saldırı altındadır.

4- Faşizmle var olabilen yağma düzeni toplumun artık daha fazla bu şekilde yaşamak istememesinden duyduğu korkuyla en son diktatör ve şebekesinin beceriksiz basiretsiz vahşet yöntemlerinden medet umar hale gelmiştir.

5- Var olduğu iddia edilen yasa, kural, toplumsal değerler ve işleyişi vb artık en kaba biçimiyle sadece diktatörle şebekesinin çıkarına uygun olduğu sürece geçerli sayılmakta onun dışında ise hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır.

6- Diktatör ve şebekesinin suç yöntemleriyle sürdürülmeye uğraşılan yağma düzeni ancak ülkenin yıkımı ve toplumsal kırımlarla ayakta kalabimekte. Bu yıkım ve kırımdan hiç kimse muaf değildir, tüm toplum geri dönülmez biçimde etkilenmektedir.

7- Diktatör ve şebekesi işledikleri iktidar suçlarına bulaşmayı tüm topluma mecburiyet diye dayatmıştır.

8- Diktatör ve şebekesinin “suç elitleri” dışında herkesin “tehlike altında” oluşu direnme geleneği zayıf toplumda suç devletine yanaşmayı güvenli limana dönüştürmektedir.

9- Güçlüye “yaranmacılıkla” çürüyen “sağcı, devletçi” kesimler dışında ise toplumun büyük çoğunluğu “başına ne gelirse gelsin” susup sinerek teslim olup “en az zararla sıyrılma” çaresizliğine sığınmıştır.

10- Zulme karşı direnme geleneğini siyasi olarak devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketi taşırken diktatör ve şebekesinin faşist düzeninin “olağan düşmanlar” diye tanımladığı emekçiler, Aleviler, Kürdler, çingeneler, kadınlar vb direnişle teslim oluş arasında kalmıştır. Onları kazanmak direnişin siyasi temsilcilerinin görevidir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y