İnsanca Yaşam Seçeneği Faşizme Direniş

 
Herkes için insanca yaşam seçeneği 
faşizme direniş

Diktatör ve şebekesi yağma düzeni sürsün diye tüm topluma açlık sınırı altında, her haktan mahrum, her zulme boyun eğmek zorunda olunan bir yaşamı devlet ve yandaş terörüyle dayatıyor.

1- Diktatör ve şebekesi sürdürülemez hale gelen yağma düzenini suç devleti yöntemleriyle ayakta tutmaya uğraşan ve suç işlemek dışında her vasfını yitirmişlerden oluşmuş suç güruhundan başka bir şey değildir.

2- Diktatör ve şebekesinin ülkeyi yıkıma sürüklemek ve tüm topluma da hayatları boyunca zulüm altında kölece yaşamak dışında verebileceği hiçbir şeyleri yoktur.

3- Yasa, kural, gelenek, toplumsal değerlerin ancak diktatörle şebekesinin işine yaradığı zaman gerçerli olduğu onun dışındaki her durumda hiçe sayılması insanca bir yaşam isteyen hak adalet talep eden herkese sadece her alanda her araçla direnmeyi tek seçenek haline getirdi.

4- Gücü yeten yetene dışında her toplumsal işleyiş hiçleştirildiğinde herkesin hak ve adalet için yapabileceği tek şey direnmektir.

5- Diktatör ile şebekesinin yağma ve yıkımla var olabildiği tüm toplumun bildiği bir gerçekken bu yağma ve yıkımın suçlarına bulaşanlar dışındaki herkes içinden çıkılmaz bir hayata katlanmak mı, yoksa her şeyi göze alıp direnmek mi seçenekleri arasına sıkışmıştır. 

6- Devlet halka karşı top yekün saldırıya geçince sinip teslim olarak “en az zararla” dönemin geçmesini bekleme alışkanlığındaki toplumun kendiliğinden direnişe geçmesini beklemek sadece hayalle oyalanmaktır.

7- Faşizme karşı direnme geleneğini taşıyan devrimcilerin, sosyalistlerin ve Kürd hareketinin diktatör ve şebekesinin her suçu işlemeye hazır bir suç şebekesi olmak dışında her vasfını yitirdiği gerçeğinden hareketle birleşik mücadeleyi oluşturması gerekmekte. 

8- Yağmalanmış bir ülke ve toplumun yeniden ayağa kalkıp insanca yaşamı kurabilme olanakları faşizme karşı direnme süreci içinde yaptıklarıyla belirlenir.

9- Diktatör ve şebekesine karşı birleşik direnişi kurabilmenin önünde sadece yağma düzeninin körüklediği yapay engeller vardır.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y