Suç Düzeni Direnişle Engellenir


Diktatör ve şebekesinin suç düzeni  
direnişle engellenir

Yağma ve sömürüyle var olabilenler karşılarında dur diyen bir direniş olmadığı ve her yaptıklarına ses çıkarılmadığı sürece rahat edebilir.

1- Yağma ve sömürüyle var olabilenlerin sürdürülemez hale gelen düzenlerine diktatör ve şebekesinin suç devleti yöntemleri de çare olamayacaktır.

2- Diktatör ve şebekesinin ırkçı, gerici, ötekileştirmeci Hitler özentisi faşizminin gelip dayandığı yer diktatör dışında hiçbir şeyin hiçbir kimsenin öneminin olmayıp diktatöre tapmayan herkesin de düşman sayılmasıdır.

3- Devlet dahil toplumu ilgilendiren her alanın zulüm, entrika, baskı yöntemleriyle diktatör ve şebekesinin eline geçmesi bu suç güruhuyla toplumun tamamı arasında korkuya dayanan bir nefret ilişkisi oluşturmuştur. 

4- Diktatör ve şebekesi ellerindeki gücü kaybdettiklerinde toplumun nefretiyle karşılaşmak dışında seçeneği kalmayan bir güruhtur. Toplumsal her gelişmeyle bu sonuca yol alındığı için de her gelişmeyi kabus gibi görüp saldırmayı tek yöntem haline getirmişlerdir.

5- Direniş dışında insanca var olma olanağı kalmayan toplum çoğunluğu direnişe geçecek güven ve cesareti aramaktadır.

6- Faşizme karşı mücadele etme geleneğinin taşıyıcısı devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketi toplumun aradığı “güveni” oluşturmaya daha önce olmadığı kadar yakındır. Direnişin fedakarlıkları toplumda kendine güveni oluşturmayı sürdürmekte

7- Direnişin toplumla bütünleşmesi ilk talebinin her direniş alanında ortaklaşmasıyla mümkün olacaktır. CHP’nin “Adalet yürüyüşü” bu anlamda ya ortak direniş talebinin ifadesi olma ya da direnişleri yağma düzeni içinde tutma aracına dönüşme ikilemi arasındadır.

8- Diktatör ve şebekesinin toplumsal isyan dışında hiçbir direnç ve tepkiyi önemsememe tutumu toplumda bu şebekeye karşı derinleşen öfkenin tek çıkışına da işaretttir.

9- Sistemin iç işleyişinde hak adalet ve özgürlüğe yönelik hiçbir girişime yer kalmayınca toplumun direnişlerde mayalanan isyan seçeneğine hazırlanmak dışında çaresi yoktur.

10- Diktatör ve şebekesinin suç düzenine köleleşmekle insanca bir hayat için direniş seçenekleri hem günümüzde hem de yakın gelecekte toplumsal ayrışmanın temel kriterleri olmaya devam edecektir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y