Susmak Yıkım Direniş Hak Adalet Özgürlük


suç devletine susmak yıkım
direnmek hak adalet özgürlük


Suç işlemeyi sürdürmedikçe iktidarda kalması mümkün olmayan suç güruhu toplumu baskı ve zulümle sindirmeyi de tek yöntem haline getirdi. 

1- Yağma ve talanla var olabilen suç güruhu sefil çıkarlarını devam ettirebilmek için ülkeyi ve toplumu yıkıma sürüklemekte.

2- Devletin her kurumu, işleyişi; yasa kural ve her toplumsal değeri hiçe sayan iktidardaki suçluların çıkarına işletilen suç organizasyonu olmaktan başka her özelliğini yitirmiştir.

3- Suç devleti topluma karşı suç yöntemleriyle işletilip herkesin de suç devletine biat etmesi dayatılmaktadır. 

4- Suç devletine karşı tek tek hiçbir savunması olmayan insanlar korkuyla susup sinmekten başka çare bulamamaktadır.

5- Suç devletinin “fişlemesine” sürekli taciz ve saldırısına uğramayı göze almadan hiç kimsenin en ufak bir hak ve adalet talebinde bulunamayacağı topluma zorla “öğretilmiştir”.

6- Faşist devlete karşı sinmekten başka çaresi olmadığını “öğrenmiş” toplumun sadece her şeyi göze alıp direnen az sayıdaki insanın fedakarlıklarıyla hak ve adalete ulaşması mümkün değildir.

7- Uzun yıllardır faşizme direnme geleneğini taşıyan devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketinin faşizmin dayattığı toplumsal soyutlanmadan kurtulma yolları oluşturması direnişin güçlenmesi için ilk adım olacaktır. 

8- Direniş haklılığını daha önce olmadığı kadar çok insana benimsetip faşizme karşı alternatif bir güç olma yoluna girmiştir. 

9- Diktatörle şebekesinin temel gücünü faşist devlet geleneği ve organizasyonunu gasp etmeleri oluşturmaktadır. Değişip dönüşen topluma dayattıkları “dünya görüşlerinin” karşılık bulması ise yıpranıp çürümüştür.

10- Diktatörün ülkeyi yıkıma süreklerken açık bir çatışma ve isyan dışında her tür hak ve adalet arayışına hiçbir karşılık vermeyeceğidayatması toplumu kesin çözümler dışındaki her girişimi sadece izlemeye yöneltmektedir.

11- Diktatör ve şebekesinin yağma düzeni için iktidar kalma “ısrarı” suç devletini mecburiyete dönüştürmüş, topluma ise hak adalet ve özgürlük talepleri için sadece direniş seçeneği kalmıştır.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y