Zulme Yağmaya Susulmaz Direnilir

Zulme yağmaya susulmaz direnilir

Yağma ve sömürüyle var olabilenlerin sıkışıp kaldığı diktatör ve şebekesinin faşizmine karşı savunmasızlığıyla suskunluğa gömülen toplum çoğunluğu her şeyi göze alıp direnenler olduğu için çaresizliğe düşmemekte. 

1- Emeği ve alınteriyle yaşayan insanları daha da sıkıştırıp önemli bir kısmını da yaşamın kıyısına kadar ittirerek ayakta kalmaya uğraşan yağma düzeni çürüyüp yozlaşmamış her insana düşmanlığı diktatör ve şebekesiyle birlikte temel devlet politikası haline getirmiştir.

2- Hiçbir zaman hukuk devleti olmamış Türkiye tarihi boyunca kısa dönemlerde uyguladığı yasa devleti özelliğini yine terk edip diktatör ve şebekesinin iktidara mahkum suçlulardan oluşmasıyla faşizmin haydut devlet modelinde kalmaya sıkışmıştır.

3- Yağma düzenine karşı uzun yıllardır mücadele eden devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketi dışında haksızlık ve zulme karşı örgütlü karşı çıkma gücü olmayan toplumsal çoğunluk bu güçlerden uzak durmayı “akıllılık” saymasının ağır sonuçlarını yaşamaktadır.

4- Kendisinden başka hiçbir gücün örgütlü olmaması üzerine işletilen faşist devlete karşı direniş bu kez daha güçlüdür.

5- Haksızlık ve zulme karşı direnen, en ufak bir hak arayışındaki insanlara uygulanan devlet şiddeti “fişleme” vb ile hayatının işkence haline getirileceği “gözüne sokulan” toplum buna karşı kendini savunacak bir alan bulmadıkça harekete geçmeyecektir.

6- Faşist devlet düzeni altında yaşayan toplumlar insani yönlerini ancak hak adalet ve özgürlük için direnenlerin varlığıyla koruyabilir Faşizme susup teslim olanların buna devam ettiği müddetçe gidebileceği tek yer çürüme ve yozlaşmadır. 12 Eylül 1980 Faşist darbesine susmuş toplumun çürümüşlüğü hala etkisini sürdüren örnek sonuçlarla doludur.

7- Faşizme direnenlerin tarihleri boyunca en güçlü olduğu bu dönemde direnişteki insanların eylemleri artık faşist yağma düzeniyle son hesaplaşmaya gidişin kalıcı odaklarıdır.

8- Toplum çoğunluğunun faşizm karşısında kendini savunma acizliğinden faşizmi ezecek güce ulaşması hâla direnen insanların büyük fedakarlıklarına gereksinim duymaktadır.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y