Diktatöre Tapanlar Susanlar Direnenlerdiktatöre tapanlar
susanlar
direnenler


Diktatöre tapmanın mecburiyet diye dayatılması yağma sömürü düzeniyle var olabilenlerle yağmacılarla arasını iyi tutarak başına bela almayacağına iman etmişler tapınmanın her yöntemini uygulamaya başladı.

1- Güçlüye yaranıp var olabilenler, her tür suçu işleyenler, yağmacılar, ırkçılar, din simsarları, her asalak düzenin içinde var olmaya devam etmek için diktatöre tapmak dışında seçeneksizdir.

2- Diktatör ve şebekesinin faşist suç düzeni dışında varlığını sürdüremez hale gelmesi tüm toplumu da suç düzeni içinde yaşamaya mecbur etmiştir. Diktatöre tapmanın yolu da diktatörün çıkarına hizmet eden suçlar işlemekten geçmektedir.

3- Diktatör ve şebekesinin suç güruhu olduğu ülkedeki herkes gibi artık uluslararası toplumun da farkına vardığı bir gerçekliktir.

4- Diktatör ve ona taparak var olabilen yandaşları suçludur ve onlara karşı mücadele ise suçla mücadeledir.

5- Diktatör ve yandaşları kendilerinden olmayan herkese “zarar” vermek ve kendilerine ait olmayan her şeyi de yağmalamak dışında vasfı kalmamış bir suç güruhudur.

6- Faşist suç düzeni toplumu yıkıma sürükleyerek ve herkese “zarar” vererek var olabilirken buna karşı toplumun tepki vermemesi için de baskı, zulüm, yalan, hamaset vb kirli yöntemleri “normal”leştirmiştir.

7- Devleti de elinde tutan güçlülerin ezberlettikleri dışında herhangi bir şeyi düşünmesinin dahi tehlikeli olduğu “öğretilmiş” toplum çoğunluğu diktatör ve şebekesinin top yekün saldırısı karşısında “söylenmekten” de vazgeçip derin korku suskunluğuna gömülmüştür.

8- Devlet dışında herhangi bir örütlenmenin suç olduğu ve 3 kişi bir araya gelmekten uzak durması ezberletilmiş toplum çoğunluğu diktatör ve şebekesinin verdiği zarar ne olursa olsun susup sinmek dışında çaresizdir.

9- Faşizme karşı uzun yıllardır mücadele eden devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketi dışında diktatör ve şebekesinin suç düzenine karşı direniş gücü bulunmamaktadır.

10- Direnişin, suskun toplum çoğunluğunu faşizme karşı harekete geçirmeye ikna etmesi için aşması gereken engeli güçsüzlüğüdür.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y