Diktatörle Şebekesinin Suç Destanıdiktatörle şebekesinin suç destanı

Yağmayla var olup kişisel menfaatları dışında hiçbir şeyi önemsemeyen suç şebekesi diktatörle birlikte ülkeyi yıkıma sürüklemekte.

1- Toplumun tamamı, diktatör ve şebekesine bağlı parası ve gücü olanlar dışında hiç kimsenin, hiçbir şeyin değerinin olmadığı dayatmasıyla yaşamak mecburiyetine sıkışmıştır.

2- Yağma ve talan yapan suçluları koruyup kollamak devletin asli işi haline dönüşmüş yağma şebekesinin suçlarına bulaşmayan herkes de devlet zulmüyle bastırılmıştır.

3- Ülkenin, toplumun hayatı, geleceği yağmalanıp günlük işlerini sürdürmek için dahi sürekli yeni sorunlar yaşaması olağanlaşmış yağmur, kar, güneş vb her doğa olayı toplum hayatına yeni yükler haline dönüşmüştür. 

4- Diktatör ve şebekesine tapacak derece bağımlı olmayan herkesin düşman sayılıp devlet gücüyle sürekli saldırılar düzenlenmesine karşı koyabilecek toplumsal gücün oluşmaması toplumsal suskunluk ve teslim oluşu önplana çıkarmıştır.

5- En ufak bir hak ve adalet arayışının her şeyi göze almaktan geçmesi direnme gücü bulamayan toplumda yaşadıklarını kabullenme alışkanlığını egemen yapmıştır.

6- Yağma düzenine karşı uzun yıllardır direnen devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketinin faşizmin topyekün saldırısında kendini savunmaktan başka yapabilecek gücü bulamamasıyla toplumun harekete geçmek için “güveneceği” bir tutanağının oluşmaması toplumsal isyanın önündeki en önemli engeldir. 

7- Diktatör ve şebekesinin her tür olanağa sahip yağmacı suç düzeninde hiç kimsenin susup sinse dahi “normal” bir hayat sürmesi mümkün değildir.

8- Diktatör belgelenip kamuoyunca da bilinen sayısız suçun falidir ve ona bağlı şebeke de aynı şekilde artık ancak suç işleyerek var olabilmektedir. 

9- Sistemin hiçbir yasa, kural ve geleneği diktatör ve şebekesinin çıkarına olmadıkça geçerli sayılmayıp suç devleti de egemenken sistemin dayattığı sınırlar içinde “uslu” mücadele yöntemleriyle yetinmek sadece düzen içinde bir yer edinmeye yarayacaktır.

10- Diktatör ve şebekesi karşısında her hak, adalet arayışı suç ve suçluyla mücadeledir. Suçla suçluyla mücadele ise en meşru insan hakkıdır ve kendi meşruiyetini mücadelede içinde oluşturmaktadır. Her yerde her araçla direniş tek yoldur.


KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y