Direnirsen Diktatör de Yıkılır Suç Düzeni de Değişir


Direnirsen 
diktatör de yıkılır suç düzeni de değişir

Zulme karşı direniş, kaybederek kazanmayı göze almaktır. Zalimin egemenliği sadece günlük hayatındaki “vazgeçilmezler” için her şeyi sineye çekip korkuyla susanların sessiz onayıyla sürer.

1- 15 Temmuz fırsat darbesi sonrası yüz binden fazla insan diktatöre tapmayı reddettiği veya tapmayacağı belli diye fişlendiği için hiçbir hak arama yolu bırakılmadan işinden atılmış, gözaltına alınıp tutuklanmıştır. 

2- Gerçekleri ifade etmek yazmak diktatör için en büyük tehlike sayılıp medyada hatta internet üzerindeki kişisel paylaşımlarda dahi diktatör ve şebekesinin işine gelmeyen her şey saldırı altına alınmıştır.

3- Günlük hayatını sürdürmek için yağma düzeninin köleleştirme araçlarına (kredi kartları, krediler, devlet ve belediye izinleri, iş hayatı, yasal yükülülükler vb) bağımlı toplum çoğunluğu diktatöre tapma mecburiyetine uymasa da 3 kişi bir araya gelip örgütlenmekten uzak durduğu ve kişisel savunması da olmadığı için korkuyla susmak mecburiyetinde kalmıştır.

4- Uzun yıllardır faşizme karşı direniş geleneğini taşıyan devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketi diktatörün saldırılarında ayakta kalmayı başarsa da güçsüzlükleriyle toplumun güvenli mücadele talebini karşılayamamıştır.

5- Yağma düzeninin yedek lastiği CHP’nin “güvenli” mücadele için kendini adres gösterip yağma düzenini AKlama hedefli yollara düşmesi dahi “güvenli” mücadele yöntemi dışında harekete geçemeyecek kesimleri sokağa çıkarmıştır.

6- Diktatör ve şebekesi sayısız suçları belgelenmiş bir güruhtan başka bir şey değil onlarla birlikte hareket etmek de suç ortaklığıdır. 

7- Yağma düzeni faşist devlet biçimiyle ayakta durabilen bir harabedir diktatör ve şebekesinin suç düzeni de bu harebeyi yıkılmaktan kurtaramayacaktır.

8- Faşizme karşı direnişin tek örgütleyici gücü olan devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketinin diktatör ve şebekesinin yalnızlaştırma ve toplumdan soyutlanma saldırısını kırmak için tek yolu fedakarca mücadeleyi sürdürmektir.

9- Diktatör ve şebekesinin uluslararası toplumla itişip kakışması yıpranmalarına neden olsa da yıkılmasına yol açmaz diktatör ve şebekesinin suç düzeninin yıkılmasına giden tek seçenek kabusları olan halk direnişidir.

10- Toplum, diktatör ve suç düzenine bulaşanlarla, insanca bir yaşam için direnenler arasında bölünmüştür. Korkup susan çoğunluk bu çatışmayı diktatöre karşı güvenli bir odak oluşması beklentisiyle izlemektedir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y