Direnmek Meşru Haktır


diktatöre suç şebekelerine 
direnmek meşru haktır

Diktatör kendisine tapmayan herkesi düşman ilan edip tapanları da değişik vesilelerle tapınma ayinleri düzenlemeye yönlendirerek toplumdaki değişim ve dönüşümü ezebileceği hesapları içindedir.

1- Değişip dönüşen toplum faşist suç devleti yöntemleriyle yaşamak istememekte ve bunu da her baskıyı göze alarak ifade etmektedir. 

2- Diktatör ve şebekesinin dayattığı suç düzeni toplumun insani beklentilerini karşılamaktan uzak bir çatışma odağıdır.

3- Diktatör ve şebekesi yasa kural gelenekler din siyaset ekonomi vb toplumsal her alanı sadece gücü yeten yetene dayatmalarıyla faşist devlet ve yandaşların denetim ve baskısı altında tutarak iktidarda kalmayı sürdürmeye sıkışıp kalmıştır.

4- Diktatör sayısız yüz kızartıcı, savaş ve insanlık suçunun belgeli failidir. Diktatörün işlediği suçlara az veya çok bulaşamayana da hayat hakkı tanınmayan IŞİD’leştirme modeli tüm topluma dayatılmaktadır.

5- Diktatörün her yandaşı ve savunucusu devlet kanalıyla dayatılan milliyetçi dinci resmi ideoloji dışında bir şeyi düşünmesi dahi yasaklanmış ve sürekli suç işleyerek var olabilecek bir hayat tarzını benimsemişlerden oluşturulmaktadır.

6- Diktatör ve ilişkili herkes suç düzeni unsurudur. Diktatöre direnmek suçla mücadeledir.

7- Devletin “serbest bırakıp” ezberlettikleriyle “fikir” sahibi olabilen toplum çoğunluğunun devleti de gasp eden suç şebekeleri karşısında korkuyla sinme alışkanlığının değişme süreci ağır ama kesin bir şekilde işlemektedir.

8- Faşizme direnişin taşıyıcısı devrimciler, sosyalistler ve Kürd hareketinin zayıflığı diktatör ve şebekesinin saldırıları altında ayakta kalma mücadelesine sıkışmalarına dönüşmüştür.

9- 15 Temmuz darbe “kutlamaları” için sokağa çıkanlar 6-7 Eylül 1955 yağması, Kenan Evren faşisti alkışçıları vb devletin organize ettiği saldırganlık güruhlarıyla aynıdır. 

10- Diktatör ve şebekesinin her tür olanakla harekete geçirebildikleri ise düzenin daha önce olmadığı kadar zayıfladığının işaretidir.

11- Yağma düzeninin faşist suç devleti biçimine karşı olanlar “devletin” yandaşlarından daha çoktur. Yağma düzenine karşılık verebilme gücü bulabilen bir direniş toplumu harekete geçirecektir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y