Faşizme Karşı Direniş Hakkıfaşizme karşı direniş hakkı

Sürdürülemez hale gelen yağma düzeni, diktatör ve şebekesiyle birlikte suç işlemekten başka her vasfını yitiren suçlularla ayakta durmaya uğraşmaktadır.
 
1- Diktatörle şebekesinin her girişim ve faaliyetleri suç unsurudur. Diktatörle birlikte hareket eden herkes de suç ortağıdır.

2- Diktatör ve şebekesi çok sayıda yüz kızartıcı suç işlemekten, kitle katliamı düzenleyip, savaş suçlarına bulaşmaya kadar sayısız belgeli suçun failleridir. 

3- Yağma düzeniyle var olabilen şebeke artık günlük faaliyetlerini dahi sadece suç işleyip veya suçlara bulaşarak sürdürebilmektedir.

4- Yağma düzeninin devlet dahil her mekanizması suç şebekelerince yürütülüp toplumun tamamı da zulümle sindirilmektedir.

5- Yasa kural, toplumsal her değer ve işleyiş sadece diktatörle şebekesinin çıkarına uygun olduğu sürece geçerli sayılmakta aksi durumda ise hiçbir değer taşımamaktadır.

6- Faşizme karşı her alanda ve her araçla direniş uluslararası toplumun da hak gördüğü meşru yöntemdir. 

7- Diktatör ve şebekesine karşı direniş mücadelesi her eylemiyle kendi meşruiyetini oluşturmakta ve faşizme karşı her insanın yaşam dahil haklarını savunan tek güç olma özelliği taşımaktadır.

8- Faşizme karşı direnme geleneğini uzun yllardır taşıyan devrimciler, sosyalistler, Kürd hareketi ilk kez toplumsal soyutlanmayı kırma “şansına” sahiptir.

9- Faşist devlete karşı mücadele etmek yerine korkup sinerek her zulmü sineye çekme alışkanlığının yaygınlığı ve 3 kişi bir araya gelmekten “ürkme” geleneğiyle devlet karşısında savunmasız çaresiz kalan toplum çoğunluğu bu kez korkup sinmesine “güvenli bir fırsat” bulursa isyan etme beklentisini “sıkıştırmıştır.”
 
10- Diktatörün devlet gücü zorbalığıyla ve hileli referandumla “başKANlık” hezeyanı dayatması her insan için toplumsal her işleyişin değersizleşmesine dönüşmüştür.

11- Diktatör ve şebekesi dışında hiç kimsenin işletilen sistemde ne değeri ne de her hangi bir hakkı bırakılmamıştır. Diktatör ve şebekesinin dayattığı dsistemde ne yaparsa yapsın hiçbir değeri olmadığı dayatılan toplum çoğunluğu korkuyla sinse bile diktatörün suçlarına bulaşanlardan uzak durmaktadır.

12- Faşizme karşı direnişin hak olması insanların başka çaresi olmadığı içindir. Diktatörün yağma açgözlülüğü ve yüzsüzlüğü ile beceriksiz basiretsizliği toplum çoğunluğunu korkuyla sinmeyi daha uzun süre devam ettirmeyecek kadar sıkıştırmaktadır. Herkes için tek çare direniştir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y