Faşizme Karşı Her Yerde Her Araçla Direniş Haktır


faşizme karşı her yerde her araçla direniş haktır

Sürdürülemez hale gelen yağma düzeni diktatör ve şebekesinin faşist suç devleti yöntemlerinden medet umarken insanca bir yaşam isteyen herkes için de direnmek dışında seçenek kalmamıştır.

1- Diktatör ve şebekesinin iktidarda kalabilmek için Hitler tarzı faşist devlet yöntemlerini taklit etmek dışında çıkışsız olduğunu herkes görmektedir.

2- Diktatör kendisine tapmak dışındaki her sosyal gelişmeyi tehlikeli sayıp düşman ilan ederek tüm topluma da katıtsız şartsız kendisine tapınmayı dayatmaktadır.

3- Devletin ve yağma düzeninin topluma dayattığı en rezil, en tutarsız, en vahşi saldırganlıkları içine sindirip uygulayabilen sağcı, milliyetçi, dinci, devlet yandaşı, devlet suçlarına bulaşmış asalaklar diktatörün etrafında kümelenmiştir.

4- Diktatör ve şebekesinin çıkarına olmayan yasa kural ve her toplumsal işleyişin yok sayılması karşısında ortak hareket etme imkanı olmayan toplumun savunmasızlığı da korkuyla sinip “kişisel kurtuluş” çareleri arayışına gömülmesine dönüşmüştür.

5- Diktatör ve şebekesinin dayattığı faşist suç şebekesi devleti karşısında her birey tek başına olduğu sürece ne yaparsa yapsın savunmasız ve çaresizdir. Diktatöre tapınarak var olabilen şebeke karşısında 3 kişi biraraya gelmekten imtina edenlerin korkuyla sinip “başına gelenlere” katlanması kaçınılmazdır.

6- Diktatöre, şebekesine, faşist suç düzenine her yerde her araçla direnmek tüm dünyanın meşru gördüğü bir insan hakkıdır.

7- Faşizme karşı direniş, herkes için bireysel “söylenme ve şikayetler” ile değil bunların yerine 3 kişi biraraya gelme cesaretiyle başlar. 

8- En azından kamusal her alan eline hak adalet arayışının yazılı olduğu bir kağıt alıp oturmaya ve sesini duyurmaya devletin saldırısına uğranılsa da şimdilik hala uygundur.

9- Faşizme karşı mücadele sadece her şeyi göze alıp “kaybeden” az sayıdaki insanın direnişi ve takdirli seyri olmaktan çıkmalıdır.

10- Diktatör ve şebekesi sürdürülemez bir yağma düzenini daha çok zulümle daha çok vahşetle dayatmak dışında nasıl seçeneksizse toplumdaki herkes de en ufak bir hak ve adalet talebi dahil her insani talep için direnmek dışında seçeneksizdir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y