Faşizme karşı Tek Seçeneği Direniş Olanlar
 faşizmin suç düzenine karşı 
tek seçeneği direniş olanlar

Diktatör ve şebekesi iktidarda kalabilmek için yasa kural ve var olduğunu iddia ettikleri etik değerlerine dahi uyma gereği duymayan suç işlemek dışında her vasfını kaybetmiş güruhtan başka bir şey değildir.

1- Diktatör ve şebekesinin sürekli suç işlemezse iktidarda kalmasının mümkün olmadığı herkesin ortaklaştığı bir görüştür.

2- Devleti de ele geçiren suç şebekeleri karşısında biraraya gelmekten kaçınan ve biraraya gelmekte zorlandığı için bundan vazgeçen herkes diktatör ve şebekesinin saldırıları karşısında savunmasızdır.
 
3- Hayatı boyunca ne olursa olsun en büyük başarısının açlıktan bir adım önde olması öğretilmiş toplum çoğunluğu, diktatör ve şebekesinin fişleyip saldırdığı insanlardan uzak durmak zorunda kalacak kadar korkutulup sindirilmiştir.

4- Toplumsal her olaydan uzak durup bireysel kurtuluş çareleri aramak dışında bir seçeneği olmadığına zorla “ikna” edilmiş toplum çoğunluğunu ortada görünmeme sinikliği de artık saldırılardan korumaya yetmemektedir.

5- Diktatöre ve şebekesinin suçlarına bulaşıp kader birliği edenler dışında herkes için tek seçenek direniştir.

6- Aklın, bilimin, gelenekler ve her insani değerin toplum hayatından çıkartılmasıyla var olabilen bir suç güruhuna karşı her insanın yapabileceği tek şey hayatın her alanında her araçla direnmektir.

7- Diktatör ve şebekesinin suçlarına bulaşmayan herkes açlık sınırı altında sürekli baskı ve zulüm altında bir yaşamı ya diktatöre taparak devam ettirmek ya da her şeyi göze alarak direnmek seçenekleri arasına sıkışmıştır.

8- Suç düzeninde yaşamak zorunda kalanlar ya işlenen suçlara bulaşır ya da bu suçların “kurbanı” olur. Diktatörün kayıtsız şartsız kendisine tapılması dışındaki her toplumsal eylem ve düşünceye düşmanlığı ise her insan için faşizme direnmeyi mecburiyete dönüştürmüştür.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y