Faşizme Teslim Olma Hak Adalet Özgürlük Direnişte



faşizme teslim olma 
hak adalet özgürlük direnişte

Diktatör ve şebekesinin suç düzeni dışında var olamayıp bunu da tüm topluma zorbalıkla dayatmaları sistem içinde var olabilenleri de net tavır almaya yönlendirdi.

1- Diktatörün G20 toplantısında aptal kurnazlığıyla diktatör olmadığına delil diye göstermek zorunda kaldığı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü Maltepe’de milyonlarca insanın katıldığı mitingle tamamlandı.

2- Olduğu biçimiyle sürdürülemez hale gelen yağma düzenini diktatörün başKANlık hezeyanı ve vahşet yöntemleriyle “kurtarma” hevesinin tıkandığı ortada. Buna karşı oluşan toplumsal direniş ise faşist devlet düzeninin saldırılarına savunma dışında karşı koyacak güce ulaşmaktan daha uzakta. Yağma düzeninin “yeni” formülü ise CHP etrafında toplanan “yumuşak uzlaşmacı” bir itiraz hareketi.
 
3- Diktatörün sıkışmasıyla yıkıma sürüklenen ülkede yağma düzeniyle var olabilenlerin bir kısımının “endişeleri” yıkımın altında kalmak veya direnişin olası bir kazanımında tam etkisizleşme korkusu CHP uzlaşmacılığıyla kendine yeni seçenek oluşturma gayretinde.

4- Kemal Kılıçdaroğlu’nun diktatör ve şebekesiyle çatışmadan toplumun tamamını kucaklayacak bir “yumuşak” geçiş dönemi önerisi faşizmle “çatışmaya” hazır olmayanları etrafında toparlamayı başardı.

5- Diktatöre karşı sistem içinde çare aramaktan başka her öneriye kapalı CHP uzlaşmacılığı düzenin aksasa da işlediği iddiasına dayanmakta. İşletilen sistemin sadece “gücü yeten yetene” olduğu gerçeğiyle karşı karşıya gelmeden yürütülecek bir mücadelenin ne kadar şansı olacağı ise muğlak kalmakta.

6- Diktatör ve şebekesi yandaşlarını devletin içinde konumlandırıp silahlandırarak iç savaşa hazırlanırken “yumuşak muhalefetin” yıkılmış toplumsal uzlaşmayı yeniden sağlayacağını ummak yerine direnişi her alanda örgütlemek daha akılcı olacaktır.

7- Adalet Yürüyüşü ve mitingi diktatöre karşı her şeyi göze alıp direnebilecek toplumsal “potansiyelin” olduğunu göstermesi açısından önemli bir adımdır. Direnişin bu “potansiyeli” her şeyi göze alabilecek hale dönüştürme yolları bulması ise önemli görevidir.

KızılYıldız.org
YAZIYI PAYLAŞ: Facebook Twitthis Furl

Facebook'tan Yorum Yap

.
2017 Kaynak Gosterilerek Her Yazi Istendigi Gibi Kullanilir. KIZILYILDIZ.org Devrimin KIZIL YILDIZI Dizayn: K.C.Y